All posts tagged "Försäkringskassan"

 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan

  Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning. Idag kan man ta ut allmän pension vid 62 års ålder medan andra...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • ALS-drabbade ska prioriteras

  För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa...

  • Posted november 28, 2022
  • 0
 • Lågkonjunktur väntas dämpa utgifter för sjukpenning

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Kommande lågkonjunktur väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron – och därmed kostnaderna för sjukpenning – under...

  • Posted november 23, 2022
  • 0
 • Höga priser motverkar högkostnadsskydd

  Höga priser motverkar tandvårdens högkostnadsskydd. När du går till tandläkaren får du statligt tandvårdsstöd direkt när du betalar, har du höga tandvårdskostnader finns dessutom ett högkostnadsskydd som är baserat på referenspriser. I en ny analys från Försäkringskassan...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • Höga priser motverkar tandvårdens högkostnadsskydd

  När du går till tandläkaren får du statligt tandvårdsstöd direkt när du betalar. Har du höga tandvårdskostnader finns dessutom ett högkostnadsskydd som är baserat på referenspriser. I en ny analys från Försäkringskassan visar det sig att de...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • Föräldrar som använder dubbeldagar delar mer jämställt

  Föräldrar som använder dubbeldagar delar mer jämställt på föräldrapenningen. Av föräldrar som använder dubbeldagar använder de med lägre inkomst fler dubbeldagar – alltså dagar där båda föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt med samma barn – än hushåll med...

  • Posted november 11, 2022
  • 0
 • Försäkringskassans verksamhet måste fungera i krig och kris

  Socialförsäkringen har stor betydelse för vår trygghet och välfärd. Försäkringskassans verksamhet måste därför fungera även i allvarliga krislägen, både vid fredstida kriser såsom pandemier och vid angrepp från främmande makt. Utifrån erfarenheterna från pandemin och med beaktande...

  • Posted oktober 28, 2022
  • 0
 • Vabbandet kvar på höga nivåer

  Vabbandet kvar på höga nivåer efter pandemirestriktioner, Försäkringskassans officiella statstik visar att antalet utbetalda dagar med vab är betydligt högre efter åren med pandemirestriktioner är för pandemin. I september i år var antalet utbetalda dagar 38 %...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0
 • Vabbandet kvar på höga nivåer

  Försäkringskassans officiella statistik visar att antalet utbetalda dagar med vab är betydligt högre efter åren med pandemirestriktioner än före pandemin. I september i år var antalet utbetalda dagar 38 % högre än i september 2019. Ökningen gäller...

  • Posted oktober 20, 2022
  • 0