Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

By on 1 december, 2022
Arkivbild

Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet.

Syftet med informationsinsatsen är att få allmänheten att förstå att man som konsument kan motverka arbetslivskriminalitet genom att inte handla av företag som medvetet bryter mot regler i arbetslivet.

Olika åtgärder krävs för att motverka arbets­kri­mi­na­litet

Jesper Starkerud är samordnare för den arbetsgrupp på Migrationsverket som arbetar med frågor om arbetskriminalitet.

– Migrationsverkets fokus är främst att delta i kontroller av företag och organisationer där man misstänker att arbetsgivare bryter mot reglerna, Arbetslivskriminalitet går inte att enbart kontrollera bort, utan kräver flera åtgärder. Här kan kommunikationsinsatser ge skjuts framåt i arbetet genom att peka på konsumentens ansvar, säger Jesper Starkerud.

Kommunkationsinsatsen består bland annat av reklamfilmer som ska synas i tv, på bio och sociala medier. Utöver det publiceras fejkade annonser som erbjuder tjänster till orimligt låga priser på olika sajter. Alla inlägg och annonser hänvisar till Arbetsmiljöverkets webbsida där det finns information om hur människor, företag och samhälle drabbas av arbetslivskriminalitet.

Genom­förs av myndig­heter

Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer medvetet bryter mot regler i arbetslivet. När oseriösa företag utnyttjar människor innebär det samtidigt att andra företag inte kan konkurrera på samma villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Skatteverket. Kampanjen kommer att pågå året ut.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Migrationsverket

You must be logged in to post a comment Login