All posts tagged "Ekobrottsmyndigheten"

 • Ekobrott en allt viktigare del av den organiserade brottsligheten

  Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent, cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade...

  • Posted februari 25, 2024
  • 0
 • Åtal för grova ekobrott genom alkoholförsäljning över nätet

  Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har nu väckt åtal kring en webbtjänst, där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt, samt en rad andra brott. Ytterligare...

  • Posted januari 9, 2024
  • 0
 • Myndigheter ska förstärka säkerhetsarbetet

  Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska förstärka säkerhetsarbetet. Medarbetare i rättsväsendet riskerar att utsättas för otillåten påverkan, när personer med koppling till bland annat organiserad brottslighet lagförs. Det innebär att Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, precis som övriga myndigheter inom rättsväsendet,...

  • Posted oktober 29, 2023
  • 0
 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Ineffektivitet i arbetet mot organiserad ekonomisk brottslighet

  Ekobrottsmyndigheten ska bekämpa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Dåliga yttre förutsättningar och bristande intern styrning försämrar dock möjligheterna att arbeta effektivt. Riksrevisionen rekommenderar nu åtgärder för att förbättra effektiviteten. Ekobrottsmyndigheten (EBM) inrättades 1998 för att arbetet mot den...

  • Posted december 25, 2021
  • 0
 • Unikt åtal väcks mot huvudman bakom illegal trafikskola

  Kammaråklagare Eva Grandestedt vid Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Örebro har i dag väckt åtal vid Värmlands tingsrätt. Åtalet rör misstankar om illegalt bedriven trafikskoleverksamhet med bas i Karlstad. Den obehöriga läraren på den svarta körskolan åtalas nu för...

  • Posted november 2, 2017
  • 0
 • Ekonomi | Branschorganisationen Srf konsulterna positiva till Ekobrottsmyndighetens förslag

  Ekobrottsmyndigheten har publicerat en rapport där man granskat effekterna på den ekonomiska brottsligheten sedan revisionsplikten slopades för mindre aktiebolag 2010. De förslag som presenteras i rapporten om hur vi ska motverka ekonomisk brottslighet ställer sig Srf konsulterna...

  • Posted juni 22, 2016
  • 0