All posts tagged "Regeringsuppdrag"

 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Regeringsuppdrag att se över allergivården

  Socialstyrelsen och Livsmedelsverket får regeringens uppdrag att se över hur allergivården kan bli mer jämlik och hur det förebyggande arbetet kan förbättras. Det beslutade regeringen idag. – Det här är en stor seger och ett tydligt tecken...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Regeringsuppdrag om trängselavgifter i luften redovisat

  Trängselavgifter inom luftfarten för att minska miljöpåverkan kan vara en god intention, men det är svårt att påvisa en tydlig effekt. Det redovisar Transportstyrelsen till regeringen, som efterfrågat ett förslag på utformning. Det var i september som...

  • Posted januari 25, 2022
  • 0
 • Två nya regeringsuppdrag till polisen

  Med två nya uppdrag – stärkt stöd till avhoppare och spridning av strategi mot skjutvapenvåld – ska polisen fortsätta arbetet mot den grova brottsligheten. Regeringen ger Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet...

  • Posted september 28, 2021
  • 0
 • Regeringsuppdrag för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, och skiljer sig märkbart mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till...

  • Posted augusti 9, 2021
  • 0
 • Regeringsuppdrag för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

  Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige, och skiljer sig märkbart mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket får nu i uppdrag att ta fram förslag till...

  • Posted augusti 2, 2021
  • 0
 • MSB ska bidra till ökad kontroll över explosiva varor

  Riksdagen beslutade den 9 juni om förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förändringen innebär en skärpt kontroll av personer som arbetar i eller har inflytande över verksamheter som hanterar explosiva varor. MSB och kommunerna...

  • Posted juni 28, 2021
  • 0
 • MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”

  Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. – Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris...

  • Posted april 10, 2020
  • 0
 • Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras...

  • Posted februari 9, 2020
  • 0