Två nya regeringsuppdrag till polisen

By on 28 september, 2021
Arkivbild

Med två nya uppdrag – stärkt stöd till avhoppare och spridning av strategi mot skjutvapenvåld – ska polisen fortsätta arbetet mot den grova brottsligheten.

Regeringen ger Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till avhoppare för att fler individer ska få hjälp att lämna kriminella gäng och andra destruktiva miljöer.

Samtidigt ger regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI (Group Violence Intervention) till fler orter i Sverige.

Förslag på ytterligare 15 miljoner för arbetet med stöd till avhoppare

Polismyndigheten får i uppdrag att, tillsammans med Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen, förstärka och utveckla stödet till individer som vill lämna kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer och som behöver hjälp för att genomföra detta. Myndigheterna ska bland annat etablera en struktur för arbetet med avhoppare och ta fram och sprida metodstöd för arbetet.

Avhopparverksamheten är en viktig del av Polismyndighetens brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska det dödliga våldet i samhället. Kommunen har huvudansvaret för avhopparen, men Polismyndigheten har en viktig roll i arbetet.

– Det är en vinst för hela samhället att fler individer som vill lämna exempelvis kriminella gäng får hjälp att göra det. Det är viktigt att vi nu snabbt får verkstad i detta arbete, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Regeringen tillsatte en utredare, Stefan Strömberg, som ska stödja och koordinera myndigheternas arbete, och sedan redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2022.

Strategin bakom Sluta skjut (GVI) ska spridas till fler orter

– GVI-strategin har hjälpt oss att kyla ned konflikter i gängmiljöer och minska det grova våldet, genom i första hand förebyggande åtgärder men också reaktiva, säger Boel Håkansson, projektledare för pilotprojektet Sluta skjut som genomfördes med stor framgång i Malmö. Piloten avslutades förra året men Malmö har valt att arbeta vidare med strategin i egen regi. Boel Håkansson berättar att strategin nu hittar ut till allt fler orter där det finns en problematik med grovt våld i gängmiljöer, bland annat Örebro. Dialog pågår i Stockholm och Göteborg.

Lärdomar och erfarenheter från försöksverksamheten med Sluta skjut ska beaktas i genomförandet av uppdraget. Kompetensen kommer att fortsätta utvecklas genom att följa tillämpningen i alla städer som väljer att arbeta enligt GVI-strategin. Myndigheterna ska säkerställa att arbetet med strategin utvärderas.

Regeringen har avsatt 6 miljoner kronor till i vårändringsbudgeten för 2021 för att sprida GVI-strategin till fler orter i Sverige. Regeringen avser att besluta om medel även för 2022 och 2023 under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. En beskrivning av uppdragets genomförande under 2021 ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login