All posts tagged "Skatteverket"

 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Skatteverket blir ansvarig myndighet  för det ordinarie stödet till korttidsarbete

  Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram...

  • Posted februari 25, 2022
  • 0
 • Förslag om slopad karens i ordinarie stöd till korttidsarbete

  Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 21 december att finansdepartementet inom kort kommer att skicka en promemoria på remiss med förslag om att karenstiden i lagen om stöd till korttidsarbete tillfälligt tas bort. Karensen gäller idag i...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Rut-städning upp 24 procent

  Rut-städning ökar med 24 procent i maj jämfört med samma månad förra året, sett till utbetalade kronor. Det visar dagsfärska siffror från Skatteverket som Almega Hemserviceföretagen analyserat. – Hemstädning är oerhört populärt och skapar många nya jobb,...

  • Posted juni 6, 2021
  • 0
 • Digital träning och motion på webben och friskvårdstjänster i appar blir skattefri friskvård

  Skatteverket har kommit med ett välkommet besked om digital träning och motion på webben samt friskvårdstjänster i appar. Beskedet innebär en utökad möjlighet att utföra skattefri motion- eller friskvårdsaktivitet, exempelvis yogaträning, via internettjänst i bostaden. – Detta...

  • Posted juli 11, 2020
  • 0
 • Nytt år och nytt rut – värt att tänka på 2020

  Enligt Skatteverket har nästan 2,5 miljoner konsumenter gjort rutavdrag fram till oktober i år. En ökning på 7,45% jämfört med samma period 2018. Marknadsplatsen Offerta bekräftar trenden då städtjänster varit den näst mest efterfrågade kategorin under året....

  • Posted december 26, 2019
  • 0
 • Beslut av Skatteverket riskerar att ta död på konstföreningar

  Beslut av Skatteverket riskerar att ta död på konstföreningarna på svenska arbetsplatser. Sveriges Konstföreningar begär att regeringen ändrar lagstiftning så att konstföreningarna kan överleva. Ända sedan 1990-talet har arbetsgivare haft möjlighet att stötta sina arbetsplatskonstföreningar på samma...

  • Posted februari 21, 2019
  • 0
 • Bluffmejl om utbetalning från Skatteverket

  Polisen har i omgångar fått in anmälningar om så kallade bluffmejl där det anges att man har fått en utbetalning från Skatteverket, under gårdagen inkom ytterligare en sådan anmälan som är rubricerat som försök till bedrägeri. Tillvägagångssättet...

  • Posted februari 6, 2019
  • 0
 • Skatteverket informerar om möjligheten att få deklarationen tidigare digitalt

  Idag publicerade Skatteverket ett pressmeddelande med information om att fler kan få tidigare skatteåterbäring i år samt att de som skaffar digital brevlåda senast 28 februari får deklarationen tidigare. Redan idag använder nära 3 miljoner svenskar Kivra,...

  • Posted januari 20, 2019
  • 0
 • Sex förslag för ökad rättssäkerhet på skatteområdet

  Vid ett skatterättsligt mål mot staten får endast sex procent full ersättning för sina rättskostnader vid en vunnen process. Ett felaktigt besked från Skatteverket kan leda till en personlig konkurs. Dessa och liknande problem med rättsosäkerhet på...

  • Posted november 7, 2018
  • 0