All posts tagged "Arbetslivskriminalitet"

 • Arbetet mot arbetslivskriminalitet stärks

  Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem, och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor, för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Inklusive det arbete som utförs av regionkoordinatorer...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Myndigheter fortsätter att samverka mot arbetslivskriminalitet

  Regeringen förlänger uppdraget för nio myndigheter att fortsätta samverka mot arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem, och är i många fall en del av den kriminella ekonomin. Myndighetsgemensam samverkan har visat sig vara ett betydelsefullt verktyg för...

  • Posted december 15, 2023
  • 0
 • Branschöverskridande upprop mot arbetslivskriminalitet

  Elva organisationer i samhällsbyggnadssektorn kräver bättre möjligheter till systematiserade kontroller via ID06-systemet, det framgår av ett öppet brev till rättsvårdande myndigheter och ledamöter i berörda riksdagsutskott. ”Sund konkurrens är en ödesfråga. Via vårt gemensamma bolag ID06 får...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Förslag om en utvecklad arbetsgivardeklaration

  Onsdag 30 augusti 2023 överlämnade 2022 års skatteförfarandeutredning ett delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson med förslag på en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka arbetslivskriminalitet, felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdsystemen. Företag ska betala den skatt de är skyldiga...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Nyetablerade A-krimcenter riskerar att bli tomma skal

  De nyetablerade A-krimcentren blir tomma skal om inte den tillträdande regeringen vidtar åtgärder. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd, och Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen, på Svenska Dagbladets debattsida. Byggföretagen menar att den tillrädande regeringen...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Krafttag mot arbetslivskriminalitet

  Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska råda, regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. – Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad...

  • Posted februari 27, 2022
  • 0
 • Många säkerhetsbrister inom transport och logistik

  En ny myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen avslöjar många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades. De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheter gjort oanmälda inspektioner...

  • Posted november 24, 2021
  • 0
 • Informationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar

  Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet. Det är huvudbudskapet i den informationsinsats som Polismyndigheten tillsammans med sju andra myndigheter lanserar i dag, den 2 november.  Syftet är att öka allmänhetens kunskap och påverka attityder till...

  • Posted november 2, 2021
  • 0
 • Byggnads välkomnar nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

  Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen har det senaste decenniet blivit både mer utbredd och mer internationellt organiserad. Att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark nu bjuder in arbetsmarknadens parter till en tätare dialog är ett steg i rätt riktning. – Det här...

  • Posted augusti 5, 2021
  • 0