All posts tagged "Migrationsverket"

 • Fler asyl­sö­kande i Europa men fortsatt minskning i Sverige

  Förra året sökte över 1,1 miljoner personer asyl i Europa, den högsta noteringen sedan 2015-2016. Men Sveriges andel av de asylsökande fortsätter att minska, och Migrationsverket skriver återigen ner prognosen för kommande år. – Även om antalet...

  • Posted februari 8, 2024
  • 0
 • Färre asylsökande väntas till Sverige

  Antalet asylsökande i Europa har ökat kraftigt sedan förra hösten, i Sverige går utvecklingen i motsatt riktning och Migrationsverket skriver ner prognosen ytterligare för åren 2023 och 2024. – Sveriges andel av det totala antalet asylsökande i...

  • Posted oktober 23, 2023
  • 0
 • Migrationsverkets tjänster på fler statliga servicekontor

  Fler kan få hjälp med Migrationsverkets tjänster på statliga servicekontor, den 10 oktober infördes tjänsten på servicekontor i Västerås, Örebro C, Umeå, Växjö C, Sundsvall och Sollefteå. – När vi samlar service för fler myndigheter på en...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0
 • Nu börjar införandet av nya modellen för arbetstillstånd

  Rapporten att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring är lämnad till regeringen, nu börjar arbetet med införandet.  – Uppdraget att realisera en ny modell för arbetstillstånd, som ska göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft till Sverige, har pågått hela...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Migrationsverket sänker prognosen för asylsökande

  Migrationsverkets prognos för kommande år visar den lägsta nivån av förstagångsansökningar för asyl, bortsett från pandemiåren under hela 2000-talet. Planeringsantagandet för asylsökanden sänks med 2000 ansökningar per år för hela prognosperioden, vilket innebär ett antagande om ca...

  • Posted juli 28, 2023
  • 0
 • Färre kvotflyktingar till Sverige

  Migrationsverket har fattat beslut om vidarebosättningsprogrammet 2023. I enlighet med regeringens reformpolitik blir det färre kvotflyktingar och större fokus på kvinnor, barn och möjligheter för integration. – Det är ett väldigt viktigt uppdrag även om vi kommer...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0
 • Migrationsverket ska inrätta återvändandecenter

  Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att införa åter­vändande­center för asylsökande, som har fått ett beslut att lämna landet. Där ska Migrations­verket aktivt arbeta med att motivera dessa personer till att återvända frivilligt, samt ge råd, vägledning och...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Ukrainare kan bli kvar länge

  Allt mer talar för att kriget i Ukraina kan pågå länge. I en ny prognos utgår Migrationsverket från att det tillfälliga skyddet enligt EU:s massflyktsdirektiv förlängs till den 4 mars 2025 och att många skyddsbehövande blir kvar...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Frågor kring statslöshet klargörs

  I ett nytt rättsligt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan. Definitionen i 1954 års FN-konvention om statslösa, den som ej av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • Fördelningen av nyanlända ska ses över

  Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen, som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0