All posts tagged "Migrationsverket"

 • Fördelningen av nyanlända ska ses över

  Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen, som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Fler fall av misstänkt människohandel identifierade 2022

  Under förra året upptäckte Migrationsverket drygt 500 fall av misstänkt människohandel, nästan dubbelt så många som 2021. – Ökningen beror på att två av ärendena omfattade ett stort antal personer. Båda dessa gäller misstänkt tvångsarbete, säger Lisa...

  • Posted mars 10, 2023
  • 0
 • Ett år sedan Ryss­land inva­de­rade Ukraina

  Det senaste året har miljoner ukrainare flytt kriget, runt 50 000 av dem kom till Sverige för att få skydd. I dagsläget är runt 40 000 ukrainare inskrivna i mottagningssystemet. Den 24 februari 2022 gick ryska trupper...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Ett år sedan Ryss­land inva­de­rade Ukraina

  Det senaste året har miljoner ukrainare flytt kriget. Runt 50 000 av dem kom till Sverige för att få skydd. I dagsläget är runt 40 000 ukrainare inskrivna i mottagningssystemet. Den 24 februari 2022 gick ryska trupper...

  • Posted februari 23, 2023
  • 0
 • Sänkt prognos för antalet asylsökande till Sverige

  Migrationsverkets huvudscenario är fortsatt att cirka 15 000 personer från Ukraina söker skydd i Sverige i år, samtidigt sänks prognosen för antalet asylsökande för både 2023 och 2024. – Jämfört med tidigare kan vi se att asylsökande...

  • Posted februari 7, 2023
  • 0
 • Jämnare flyktingmottagning under Ukrainakriget

  Jämnare flyktingmottagning under kriget i Ukraina, så många finns i Örebro kommun. Sedan lagen ändrades har de ukrainska flyktingarna fördelats jämnare över landet, i Örebro Kommun finns 453 personer. Av de 8 miljoner människor som flytt Ukraina sedan...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Migrationsverket avgjorde fler ärenden än någonsin

  Kriget i Ukraina ledde till att många sökte skydd i Europa och Sverige under 2022. Samtidigt förblev trycket inom arbetstillstånd och andra ärendeslag högt. – Förra året avgjorde vi fler ärenden än någonsin. Sett över längre tid...

  • Posted januari 14, 2023
  • 0
 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • 52 000 skydds­sö­kande från Ukraina till Sverige i år

  Cirka 52 000 personer från Ukraina bedöms söka skydd i Sverige i år, enligt Migrationsverkets senaste prognos. – Men det råder stor osäkerhet kring hur kriget kommer att utvecklas. Vi kan inte utesluta att antalet personer som...

  • Posted november 27, 2022
  • 0
 • Utdraget krig i Ukraina ger ökade kost­nader för motta­gandet

  Migrationsverket bedömer att många skyddsbehövande från Ukraina blir kvar i Sverige en längre tid. Det innebär ökade kostnader för mottagandet – för 2023 uppskattas ytterligare sju miljarder kronor behövas i ersättningar till kommuner, regioner och personer som...

  • Posted juli 30, 2022
  • 0