All posts tagged "Migrationsverket"

 • Nya fördelningstal efter dialoger

  Migrationsverket har presenterat förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För samtliga kommuner innebär detta förslag en sänkning jämfört med de fördelningstal Migrationsverket presenterade i april. Anledningen är...

  • Posted juni 18, 2022
  • 0
 • Bristande kontroll av offentliga biträden i migrationsärenden

  Den som riskerar av- eller utvisning kan ha rätt till ett offentligt biträde. Det är staten som ska kontrollera att biträdena är lämpliga. Riksrevisionens granskning visar att personer har kunnat fortsätta att arbeta som biträden trots att...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Rädda Barnen samlar civilsamhället och näringslivet

  För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Där samlas ett antal ideella organisationer och näringslivet i ett gemensamt projekt för att hjälpa så många som...

  • Posted mars 25, 2022
  • 0
 • Snabb omställning hos Migrationsverket ledde till ineffektivitet

  Migrationsverkets neddragningar har lett till omfattande effektivitetsproblem. Riksrevisionens granskning visar på brister i både planering och genomförande. I takt med minskat mottagande av asylsökande, och minskade anslag, har Migrationsverket under åren 2017–2020 genomgått en av de snabbaste...

  • Posted september 23, 2021
  • 0
 • Nu börjar Migrationsverket tillämpa nya regler i utlänningslagen

  Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, fler måste kunna försörja sig och gymnasielagen blir en egen lag. Det är de huvudsakliga skillnaderna när förändringarna i utlänningslagen nu träder i kraft. – Ändringarna i lagen är omfattande och påverkar i...

  • Posted juli 21, 2021
  • 0
 • Samhälls­in­tro­duk­tion blir obli­ga­to­risk för asyl­sö­kande

  Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar. Migrationsverket har erbjudit asylsökande en introduktion...

  • Posted april 29, 2021
  • 0
 • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

  Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

  • Posted april 25, 2021
  • 0
 • Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

  Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret. – Det går fortfarande inte...

  • Posted oktober 23, 2020
  • 0
 • 3 personer i Örebro Län måste flytta från Migrationsverkets boende

  Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand. I Örebro Län handlar det om två personer i Hallsberg och en person i Karlskoga ...

  • Posted januari 28, 2020
  • 0
 • Migrationsverket varslar om uppsägningar

  Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget. Idag, tisdag, varslar Migrationsverket Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Migrationsverket har planerat sin verksamhet under...

  • Posted januari 19, 2020
  • 0