All posts tagged "Migrationsverket"

 • Migrationsverket och Afghanistan – vad gäller

  Säkerhetsläget Migrationsverket bedömer att situationen i Afghanistan är allvarlig och att läget i landet har försämrats det senaste året. Som konstaterades i det senaste rättsliga ställningstagandet från december 2016 råder det andra svåra motsättningar enligt utlänningslagens definition...

  • Posted juli 5, 2017
  • 0
 • Kyrkorna skriver öppet brev till Migrationsverket om konvertiter

  Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till Migrationsverket om myndighetens bemötande av kristna konvertiter när asylansökan utreds, i brevet ger kyrkorna tre konkreta förslag till Migrationsverket. Den 13 maj sände SVT:s Rapport ett reportage om...

  • Posted maj 27, 2017
  • 0
 • Åtgärder krävs för att säkerställa barns rättssäkerhet i asylutredningar

  Barnombudsmannen vill ändra utlänningslagen och föra in barnspecifika asylskäl samt skärpa kraven på att Migrationsverkets asylutredningar anpassas till barn. Det är budskapet i Barnombudsmannens årsrapport som i dag lämnas till regeringen. Barnombudsmannen har granskat hur de mänskliga...

  • Posted mars 27, 2017
  • 0
 • Regionalt – Mest välkända statliga arbetsgivarna för socionomer

  Mest välkända statliga arbetsgivarna för socionomer – Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Framtidens Karriär – Socionom har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av socionomer i Sverige där man ställde frågan vilka statliga arbetsgivare för socionomer som man...

  • Posted september 23, 2016
  • 0
 • Regionalt | Behåll Migrationsverkets hbtq-experter

  I en rapport från Migrationsverkets internrevisorer föreslås att myndighetens hbtq-experter ska avskaffas. Enligt revisorerna är ordningen med hbtq-experter tidskrävande och leder till bristande effektivitet. Nu kräver RFSL att experterna ska få vara kvar och att all personal...

  • Posted augusti 28, 2016
  • 0
 • Regionalt | Inget boende på vatten för Migrationsverket

  Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet. Avtalet...

  • Posted juli 6, 2016
  • 0
 • Regionalt | Migrationsverket stänger vissa tillfälliga asylboenden

  Migrationsverket har nu påbörjat avvecklingen av flera tillfälliga asylboenden runt om i landet. Det innebär att boende kommer att behöva flytta och att myndigheten kommer att fatta ett beslut om att stänga anläggningarna. När Migrationsverket upphandlar tillfälliga...

  • Posted juni 25, 2016
  • 0
 • Länet | Örebro tar emot barn och unga från Malmö

  Som en av flera kommuner, står Örebro kommun i begrepp att börja avlasta Malmö och ta emot barn och unga i ankomst därifrån. Samtal har förts med Migrationsverket om förutsättningarna och kommunen förbereder sig nu på att...

  • Posted november 26, 2015
  • 0
 • Länet | Oroligt på Migrationsverkets boende i Lindesberg

  Personal som utfört en sanering på ett av Migrationsverkets boenden i Lindesberg har utlöst sitt larm. De boende har uppträtt aggressivt när personalen skall utföra arbetet. Efter visst tumult har saneringspersonalen lämnat platsen och har kontakt med...

  • Posted september 3, 2015
  • 0