Regionalt | Inget boende på vatten för Migrationsverket

By on 6 juli, 2016

Villkoren i Migrationsverkets avtal med Floating Accommodations Sweden AB är inte uppfyllda. Ett beslut från Länsstyrelsen Västernorrland som förbjuder Utansjö hamn att ta emot passagerarfartyg innebär ett avgörande hinder för leverantören att påbörja uppdraget enligt avtalet.

Avtalet med Floating Accommodations Sweden AB tecknades den 23 mars 2016 och är villkorat med att avtalet gäller först när leverantören erhållit samtliga tillstånd som krävs för att bedriva sin verksamhet. Tidsfristen att inhämta tillstånd gick ut 3 juli 2016. Nu har tillstånden granskats av Migrationsverket som kommer fram till att alla villkor inte är uppfyllda.

– Avtalet upphör eftersom leverantören inte har alla tillstånd som krävs. Det går inte att driva ett asylboende på ett passagerarfartyg på en plats där det är förbjudet att ta emot och upplåta plats för just passagerarfartyg. Migrationsverkets bedömning är att kravet på erforderliga tillstånd i enlighet med avtalet inte är uppfyllt. Därför upphör avtalet, säger Magnus Gustavsson, tillförordnad chef för avdelningen för verksamhetsstöd på Migrationsverket.

Beskedet om att avtalet upphör förmedlades till Floating Accommodations Sweden AB i dag den 6 juli. Enligt det protokollet ombeds leverantören att svara Migrationsverket senast den 8 juli 2016, om företaget vill framföra sina synpunkter kring Migrationsverkets bedömning kring de krav som skulle vara uppfyllda per 3 juli 2016.

Migrationsverket inväntar nu leverantörens svar, och gör ingen förberedelse för ett asylboende på passagerarfartyget Ocean Gala.

Länkar till avtal och granskning av kravuppfyllelse hittar du på Migrationsverkets webbsida.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login