Fyra av tio invånare i kontanter i plånboken

By on 15 maj, 2024
Arkivbild

Fler än fyra av tio invånare i Örebro län, 42 procent, har kontanter med sig i plånboken. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2021. Det visar en ny undersökning genomförd av Verian på uppdrag av Bankomat.

– Kontanter är fortfarande viktiga för många människor som inte vill eller kan använda digitala betallösningar. Sannolikt har också många med sig kontanter som en trygghet, ifall digitala betalsätt inte skulle fungera, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Verian, tidigare Kantar Sifo, varje år sedan 2021 frågat svenskarna om de har kontanter med sig i plånboken, fickan eller handväskan.

År 2021 svarade 35 procent av invånarna i Örebro län att de har kontanter med sig. Motsvarande siffra var 42 procent år 2022 och 40 procent år 2023. I årets undersökning svarade 42 procent att de har kontanter med sig.

I hela Sverige svarade i år 44 procent av svenskarna att de har kontanter med sig. Motsvarande siffra år 2021 var 37 procent. Mellan år 2021 och 2023 ökade andelen svenskar som har kontanter med sig i alla åldersgrupper. I årets undersökning ökar andelen bara i den äldsta gruppen.

– Trots att kontantanvändningen går stadigt nedåt så ser vi en kontinuerlig uppgång av andelen svenskar som har kontanter med sig. Utvecklingen kan inte enbart förklaras av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, eftersom vi såg en tydlig ökning redan dessförinnan. Att vi har en åldrande befolkning är inte heller hela förklaringen, eftersom vi har sett en ökning även i yngre åldersgrupper, säger Johan Nilsson.

I januari i år tillsatte finansmarknadsminister Niklas Wykman en utredning om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev har även frihet att föreslå fler åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället och ska redovisa resultatet av uppdraget senast den 31 december 2024.

– Det är i dag svårt för de människor som vill använda kontanter att göra det. Många butiker tar inte längre emot kontanter och det finns nästan inga möjligheter att betala räkningar över disk. Orsaken är att det finns svag kommersiell bärkraft för privata företag att erbjuda sådana tjänster. Därför behöver staten nu ta ett finansiellt ansvar för den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Bankomat

You must be logged in to post a comment Login