Ökat återvändande efter myndighetssamarbete

By on 4 juni, 2024
Arkivbild

Sedan november i fjol har antalet personer som återvänt till sina hemländer med chartrat flyg ökat, från i genomsnitt 18 till 30 personer per resa. Det sker som en följd av att tre myndigheter nu arbetar i ett operationscentrum.

För att effektivisera handläggning, utbyta kunskap och optimera samarbetsformerna har personal från Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården arbetat tillsammans i ett så kallat operationscentrum i Migrationsverkets lokaler i Sundbyberg.

– Syftet är att vässa våra förmågor i både det dagliga arbetet och den strategiska planeringen. Genom vårt nya arbetssätt blir kontakterna såväl enklare som tätare. Vi får dessutom ett bättre gemensamt fokus i det uppdrag vi fått från regeringen om att öka återvändandet, säger Sara Åhman, avdelningschef på Migrationsverket.

En utvärdering visar att samlokaliseringen lett till smidigare överlämnanden av ärenden från Migrationsverket till Polismyndigheten, att beläggningen på Migrationsverkets förvar ökat, att planering av verkställighetsresor och att beläggning av chartrade flyg förbättrats. Samlokaliseringen ska därför förlängas till och med årets slut.

– Samlokaliseringen underlättar gemensamma prioriteringar och ökar förståelsen för varandras arbete, säger polismästare Mats Berggren, nationellt ansvarig för polisinsatsen.

Antalet personer som återvänt till sina hemländer med chartrat flyg har ökat från i genomsnitt 18 till 30 personer per resa under perioden då operationscentret varit igång,  november 2023 till och med maj i år. Under samma period har Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, verkställt runt 1700 personer, varav 250 med charter. Med chartrade flyg avses resor där ett flygplan hyrs för att ta de återvändande personerna till en och samma destination.

De personer som inte verkställs med chartrat flyg, det vill säga majoriteten av de personer som återvänder med polisen som handläggande myndighet, reser med reguljärflyg. Sådana resor kan ske med eller utan eskort av personal från NTE.

– Samarbetet ger en långsiktighet i planeringen vilket underlättar för de tre myndigheterna att sätta in resurser i rätt tid för att få bäst resultat. Vi delar samma operativa lägesbild och kan göra justeringar i stunden om det behövs, säger Joacim Trybom som är chef för Nationella transportenheten på Kriminalvården.

Fakta

Migrationsverkets uppdrag är att se till att personer som har ett lagakraftvunnet avslag (ett beslut som inte längre kan överklagas) på sin ansökan om uppehållstillstånd att återvända till sitt hemland självmant. När så inte sker eller personen håller sig undan myndigheter överlämnar Migrationsverket ärendet till Polismyndigheten.

När polisen är handläggande myndighet för återvändandet kallas att man återvänder med tvång. Det är inte detsamma som att tvångsmedel behöver användas. Det sker relativt sällan. Resorna, i huvudsak med flyg, hanteras av Kriminalvården.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Migrationsverket

You must be logged in to post a comment Login