All posts tagged "Arbetsmiljöverket"

 • Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras

  Att halka eller snubbla är den vanligaste orsaken, till alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket ska nu kontrollera hur arbetsgivare arbetar med att förebygga riskerna, för att halka och snubbla på arbetsplatsen. Inspektionsinsatsen inleds 2 maj och...

  • Posted april 22, 2024
  • 0
 • Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras

  Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare, arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör man 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda....

  • Posted mars 13, 2024
  • 0
 • Tvisten om akuten över arbetsmiljöverket nekas prövningstillstånd

  På måndagen meddelade Kammarrätten i Stockholm att man inte kommer att ta upp Arbetsmiljöverkets ansökan, om att döma ut ett vite på 500.000 kronor för brister i arbetsmiljön på akutmottagningen Universitetssjukhuset USÖ.   Det innebär att Förvaltningsrättens...

  • Posted januari 15, 2024
  • 0
 • Förvaltningsrätten avslår vite mot USÖ

  Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut ett vite på 500 000 kronor för brister i arbetsmiljön på Akutmottagningen Universitetssjukhuset Örebro avslås. Enligt Förvaltningsrätten är kraven på förbättringar på akuten för oprecisa och otydliga. Det var efter en...

  • Posted november 17, 2023
  • 0
 • Regeringen vill pröva att slå ihop myndigheter

  I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en kommande prövning av myndighetssammanslagningar, regeringen har beslutat att ge berörda myndigheter i uppdrag att inkomma med förslag på hur organisationsförändringarna kan genomföras. – Varje skattekrona ska användas klokt och statens...

  • Posted november 10, 2023
  • 0
 • Var fjärde företag saknar rutiner mot risker

  Var fjärde företag saknar rutiner, mot risker med digitalt arbete. Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete, mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, nu...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • 1,3 miljoner har hälsobesvär av jobbet

  Var fjärde person som arbetar uppger att de har hälsobesvär på grund av jobbet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en minskning jämfört med pandemiåret 2020. Trötthet, fysisk smärta och värk i kroppen är de...

  • Posted oktober 18, 2023
  • 0
 • Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

  Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet, det visar en ny rapport som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket. – Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen...

  • Posted augusti 14, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

  Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

  Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken. På senare...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0