All posts tagged "Arbetsmiljöverket"

 • Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

  Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet, det visar en ny rapport som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket. – Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen...

  • Posted augusti 14, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

  Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Brister i att förebygga hot och våld på jobbet

  Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner i branscher där personalen är särskilt utsatta, som vid HVB- och LSS-boenden och i kollektivtrafiken. På senare...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Distansarbete påverkar arbetsmiljön

  9 av 10 sysselsatta med ett skrivbordsarbete uppger att de kan göra ett bra jobb från hemmet, fritidshuset eller annan hemmiljö. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning av arbetsmiljön 2021. Samtidigt uppger 6 av 10 av alla sysselsatta att...

  • Posted december 7, 2022
  • 0
 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete

  Farlig arbetsmiljö och misstänkt svartarbete, konsumenter uppmanas till ökad vaksamhet. Nära 120 företag inom flera branscher har kontrollerats i en ny, myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet. Farlig arbetsmiljö, blockerade nödutgångar och misstänkt svartarbete avslöjades inom bland annat bilvård och...

  • Posted november 25, 2022
  • 0
 • Stora brister i hanteringen av belastningsskador

  Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar, det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1 300 arbetsplatser. Varje arbetsgivare är enligt...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Stor inspektion av arbetsmiljön på akutsjukhus

  Arbetsmiljöverket ska inspektera landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning. Totalt ska cirka 70 sjukhus inspekteras. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in över 150 anmälningar från skyddsombud...

  • Posted oktober 19, 2022
  • 0
 • Unga skadas på sommarjobbet

  De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1 100 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Flest olyckor sker inom handel, magasinering, omsorg och tillverkning. Många sommarjobbar inom handeln, en bransch...

  • Posted maj 23, 2022
  • 0
 • Fler inspektörer mot arbetslivskriminalitet

  Arbetsmiljöverket anställer fler inspektörer som ska jobba mot arbetslivskriminalitet, sammanlagt ska antalet arbetsmiljöinspektörer öka från 270 till 310 personer. Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag i år för att kunna göra fler inspektioner av arbetsmiljön ute på landets...

  • Posted mars 16, 2022
  • 0