All posts tagged "Arbetsmiljöverket"

 • Alarmerande brister inom e-handeln

  Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder. I samband med...

  • Posted december 13, 2021
  • 0
 • Många säkerhetsbrister inom transport och logistik

  En ny myndighetsgemensam insats mot framför allt transport- och logistikbranschen avslöjar många säkerhetsbrister. Drygt 100 företag fick oanmälda besök och 280 transportfordon kontrollerades. De senaste två veckorna har Arbetsmiljöverket, Polisen och flera andra myndigheter gjort oanmälda inspektioner...

  • Posted november 24, 2021
  • 0
 • Få undersöker riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande. Inspektionsinsatsen har resulterat i drygt 600 meddelanden om krav på att åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vanliga problem var...

  • Posted oktober 31, 2021
  • 0
 • Så kan du motverka att människor utnyttjas på jobbet

  Många vet att det förekommer fusk och brott i arbetslivet, där människor utnyttjas på jobbet och seriösa företag riskerar att konkurreras ut. Men bara två av tio personer tror att de själva kan göra något för att...

  • Posted oktober 25, 2021
  • 0
 • Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket...

  • Posted oktober 15, 2021
  • 0
 • Över 400 döda i arbetsolyckor på tio år

  De senaste tio åren har drygt 400 personer i den svenska arbetskraften och 90 övriga som jobbat i Sverige dött i arbetsolyckor. Under pandemiåret 2020 var det rekordfå dödsolyckor, totalt 29, men hittills i år har 23...

  • Posted augusti 29, 2021
  • 0
 • Arbetsolyckor vanligast bland unga

  Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir...

  • Posted juni 18, 2021
  • 0
 • Dramatisk ökning av anmälda arbetssjukdomar 2020

  De anmälda arbetssjukdomarna ökade dramatiskt, med 86 procent, under pandemiåret 2020 jämfört med 2019. Det är framför allt kvinnor inom vård och omsorg som har anmält att de blivit smittade och sjuka i covid-19. Det visar preliminär...

  • Posted mars 15, 2021
  • 0
 • Så kan ni minska smittspridning på jobbet

  Allt fler anmäler att de har exponerats för, eller smittats av, covid-19 på arbetet. För att minska smittspridningen på arbetsplatser publicerar Arbetsmiljöverket, i samråd med Folkhälsomyndigheten, information med stöd till arbetsgivarna under covid-19-pandemin. Covid-19 pandemin och den...

  • Posted februari 7, 2021
  • 0
 • MDH-forskning ska förebygga arbetsplatsolyckor på byggen

  ​Enligt statistik från Arbetsmiljöverket tillhör byggbranschen en av de branscher i Sverige som haft flest arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, de senaste åren. På Mälardalens högskola (MDH) pågår ett forskningsprojekt tillsammans med NCC Sverige AB och Chalmers tekniska...

  • Posted januari 22, 2020
  • 0