Tvisten om akuten över arbetsmiljöverket nekas prövningstillstånd

By on 15 januari, 2024
Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har skett parallellt med tvisten mellan parterna.
Foto: Håkan Risberg / Region Örebro län

På måndagen meddelade Kammarrätten i Stockholm att man inte kommer att ta upp Arbetsmiljöverkets ansökan, om att döma ut ett vite på 500.000 kronor för brister i arbetsmiljön på akutmottagningen Universitetssjukhuset USÖ.  

Det innebär att Förvaltningsrättens dom står fast, och att tvisten mellan Region Örebro län och Arbetsmiljöverket med stor sannolikhet är över.

Förvaltningsrätten konstaterade i en dom i november 2023, att Arbetsmiljöverkets krav på förbättringar på akuten på USÖ efter en uppföljande tillsyn samma år var för oprecisa och otydliga.

Därför avslog man Arbetsmiljöverkets ansökan om att döma ut vite på 500.000 kronor.

Arbetsmiljöverket överklagade då domen till Kammarrätten i Stockholm, som på måndagen alltså beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Det innebär att förvaltningsrättens dom står fast, och att Region Örebro län därmed inte behöver betala något vite.

Arbetsmiljöverket kan nu överklaga kammarrättens beslut, men Högsta förvaltningsdomstolen beviljar endast prövningstillstånd i mycket få fall. Om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas, eller om det finns synnerliga skäl till en sådan prövning.

Vid sidan om tvisten har förändrings- och förbättringsarbetet på akutmottagningen USÖ pågått under hela 2023 ,och fortsätter under 2024. Den senaste åtgärden har varit att organisera om ledningen och införa fasta team i verksamheten. 

Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login