All posts tagged "Jämställdhetsmyndigheten"

 • Arbete med skyddade personuppgifter ska förbättras

  Över 26 000 personer i Sverige lever med så kallade skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger...

  • Posted augusti 28, 2023
  • 0
 • Kommu­ni­ka­tions­in­sats mot arbets­livskri­mi­na­litet

  Migrationsverket är en av nio myndigheter som på uppdrag av regeringen samverkar i frågor som rör arbetskriminalitet. Nu startar en gemensam kommunikationsinsats som riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen och påverka attityden till arbetslivskriminalitet. Syftet...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Ökad risk för exploatering av ukrainska flyktingar

  Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Vi har tillsammans med andra myndigheter och organisationer från civilsamhället uppdaterat lägesbilden för människor på flykt från Ukraina....

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Långsam utveckling av jämställdheten i EU

  Framstegen inom jämställdhet fortsätter, men det går i snigelfart. Den slutsatsen drar EIGE, European Institute for Gender Equality, av sitt jämställdhetsindex. Sverige ligger dock bra till och är EU:s mest jämställda land. Men utvecklingen av jämställdhet har...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen

  I en undersökning som Jämställdhetsmyndigheten har låtit göra framkommer det att våld i nära relation har en påverkan på arbetsförmågan och relationer på arbetsplatsen. En av deltagarna i undersökningen svarade: ”Jag blir en sämre kollega när jag...

  • Posted augusti 24, 2022
  • 0
 • Fortsatta problem med att nå ekonomisk jämställdhet

  När män har en inkomst på fem kronor är kvinnors inkomst fyra kronor. Skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män har i stort sett inte förändrats de senaste 20 åren. Pandemin har bidragit till den ekonomiska ojämställdheten....

  • Posted januari 31, 2022
  • 0