Föräldrar som använder dubbeldagar delar mer jämställt

By on 11 november, 2022
Arkivbild

Föräldrar som använder dubbeldagar delar mer jämställt på föräldrapenningen. Av föräldrar som använder dubbeldagar använder de med lägre inkomst fler dubbeldagar – alltså dagar där båda föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt med samma barn – än hushåll med högre inkomst.

Föräldrar som använder dubbeldagar delar också mer jämställt på föräldrapenningen, det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Flera reformer har genomförts i föräldrapenningen för att öka pappors uttag av föräldrapenningdagar. En sådan reform är införandet av så kallade dubbeldagar som skedde år 2012. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i 30 dagar under barnets första levnadsår.

Ungefär en tredjedel av förstagångsföräldrarna använde dubbeldagar någon gång under barnets första levnadsår. Av de föräldrar som använde dubbeldagar tar de med lägre inkomster ut fler dubbeldagar än föräldrar med högre inkomster.

– Det kan vara svårare för föräldrar med lägre inkomst att vara föräldralediga samtidigt om inte båda får kompensation från föräldraförsäkringen. Dubbeldagar ger möjlighet att vara hemma tillsammans med barnet och ändå få det att gå ihop ekonomiskt, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan och en av författarna till rapporten.

Syftet med införandet av dubbeldagar var att ge föräldrar möjlighet att dela ansvar samt etablera rutiner för barnet under första levnadsåret och därigenom öka jämställdheten inom föräldrapenningen.

– Vi ser också att de föräldrar som har tagit ut dubbeldagar har ett mer jämställt föräldrapenninguttag i stort än föräldrar som inte använder dubbeldagar, säger Patrik Zetterberg.

Dubbeldagar användes mest under semestertider, högst är uttaget i augusti. 

Analysens viktigaste fynd:

  • En tredjedel av förstagångsföräldrar använde dubbeldagar någon gång under barnets första levnadsår.
    .
  • Föräldrar som har tagit ut dubbeldagar har ett mer jämställt föräldrapenninguttag än föräldrar som inte använder dubbeldagar.
    .
  • Föräldrarnas gemensamma inkomst har betydelse för uttaget av dubbeldagar. Föräldrapar med låg inkomst använder i lägre utsträckning dubbeldagar men de som nyttjar möjligheten tar ut fler dagar.
    .
  • Föräldrar använder i hög utsträckning dubbeldagar i semestertider under vinter och sommar, under barnets första levnadsmånad samt den sista månaden före barnets 1-årsdag.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Försäkringskassan
Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

You must be logged in to post a comment Login