Alla inlägg taggade "Analys"

 • Största prisuppgången för villor på 15 år

  Under det senaste året har villapriserna stigit med hela 13 procent, det är den största prisuppgång under en tolvmånadersperiod för villor sedan 2006. Det visar en ny kartläggning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort med data från SCBs Fastighetsprisindex....

  • Skrivet juli 22, 2021
  • 0
 • Bostadspriserna fortsätter stiga

  I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den senaste utgåvan i juni konstateras att priserna fortsätter att stiga kraftigt. I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den...

  • Skrivet juli 14, 2021
  • 0
 • Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol

  På uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier har Ek. dr. David Sundén analyserat vilken påverkan de stängda gränserna har haft på alkoholförsäljningen under coronapandemin. Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man...

  • Skrivet juli 11, 2021
  • 0
 • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

  Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Minskad ombyggnadsvolym inom flerbostadshus

  Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare smittskyddsrutiner, verkar inte ombyggnadsaktiviteten inom flerbostadshus ha påverkats nämnvärt av pandemin. Detta visar NAVET Analytics senaste enkätundersökning med de största bostadsbolagen. Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare...

  • Skrivet mars 8, 2021
  • 0
 • Mervärden viktigt för primärproduktionens lönsamhet – men spannmålsodlare konkurrerar med priset

  Vad som påverkar lönsamheten varierar för företagen inom livsmedelskedjan. Genom att utveckla kopplingar till exempelvis ursprung och andra mervärden, som konsumenter är beredda att betala för, kan till exempel lönsamheten för animalieproducenter och vattenbruket öka. Spannmålsodlare och...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Många barn som haft vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna

  En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något...

  • Skrivet november 21, 2020
  • 0
 • Kraftig minskning av resandet efter skärpta råd

  Telias analys av rörelsemönster i storstadsregionerna visar att resandet minskade nästan 15 procent under måndag till onsdag den här veckan. ”Det är en signifikant minskning och pekar på ett klart förändrat beteende på kort tid”, säger Kristofer...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Rekordstor efterfrågan på fastigheter med säkra kassaflöden

  Efter ett turbulent andra kvartal där många transaktioner avbröts syns tecken på en ökad aktivitet. Den abrupta konjunkturinbromsningen i kombination med ökat hemarbete har skapat en ökad osäkerhet kring hyresutvecklingen för kontor. Hyresnivåerna har dock än så...

  • Skrivet september 25, 2020
  • 0
 • Ny analys: 213 miljarder i konsumtion från utländska gäster riskerar försvinna fram till 2022

  Coronapandemin riskerar att göra så att 213 miljarder kronor faller bort från utländska gästers konsumtion under år 2020, 2021 och 2022. Det visar en exklusiv prognos som Stockholms Handelskammare fått tillgång till via Oxford Economics. –  Det...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0