Alla inlägg taggade "Analys"

 • Fullvaccinerade personer med beroende-diagnos har högre risk för COVID-infektioner

  En analys av elektroniska journaler för 580 000 fullt vaccinerade personer i USA fann att risken för COVID-infektion bland vaccinerade patienter med beroende-diagnoser var låg totalt sett, men högre än risken bland vaccinerade personer utan beroende. Studien...

  • Skrivet oktober 8, 2021
  • 0
 • Bostadspriserna i Örebro län stiger

  De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna i Örebro län stigit med 1 procent, medan villapriserna stigit med 3 procent. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. – Även om den kraftiga prisuppgången i...

  • Skrivet augusti 10, 2021
  • 0
 • Växande behov av VA-investeringar

  VA-sektorn står inför stora renoverings- och utbyggnadsbehov framöver konstaterar NAVET Analytics i sin senaste konjunkturrapport för bygg- och anläggningsmarknaden. – Dels har Sverige en renoveringsskuld att ta hand om i de befintliga nät som byggdes under 1950-1970...

  • Skrivet augusti 9, 2021
  • 0
 • Hemestern 2021 – Resandet fortsätter öka

  Telias analys av svenskarnas resande under juli visar på en ökning jämfört med förra året men att det fortfarande är en bit kvar till nivåerna före pandemin. Gotland, Muskö, Öckerö och Simrishamn lockade extra många semesterfirare i...

  • Skrivet augusti 3, 2021
  • 0
 • Mer än hälften av investeringar i husbyggnation hamnar i storstadslänen

  Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport om byggmarknaden i Sverige, som presenterades i juni, visar det sig att knappt 55 procent av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under första kvartalet i år var koncentrerade till de tre storstadslänen Stockholms-, Västra...

  • Skrivet augusti 2, 2021
  • 0
 • Största prisuppgången för villor på 15 år

  Under det senaste året har villapriserna stigit med hela 13 procent, det är den största prisuppgång under en tolvmånadersperiod för villor sedan 2006. Det visar en ny kartläggning som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling gjort med data från SCBs Fastighetsprisindex....

  • Skrivet juli 22, 2021
  • 0
 • Bostadspriserna fortsätter stiga

  I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den senaste utgåvan i juni konstateras att priserna fortsätter att stiga kraftigt. I NAVET Analytics månadsindikatorer redovisas prisutvecklingen för småhus och bostadsrätter och i den...

  • Skrivet juli 14, 2021
  • 0
 • Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol

  På uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier har Ek. dr. David Sundén analyserat vilken påverkan de stängda gränserna har haft på alkoholförsäljningen under coronapandemin. Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man...

  • Skrivet juli 11, 2021
  • 0
 • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

  Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Minskad ombyggnadsvolym inom flerbostadshus

  Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare smittskyddsrutiner, verkar inte ombyggnadsaktiviteten inom flerbostadshus ha påverkats nämnvärt av pandemin. Detta visar NAVET Analytics senaste enkätundersökning med de största bostadsbolagen. Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare...

  • Skrivet mars 8, 2021
  • 0