Alla inlägg taggade "Analys"

 • Mervärden viktigt för primärproduktionens lönsamhet – men spannmålsodlare konkurrerar med priset

  Vad som påverkar lönsamheten varierar för företagen inom livsmedelskedjan. Genom att utveckla kopplingar till exempelvis ursprung och andra mervärden, som konsumenter är beredda att betala för, kan till exempel lönsamheten för animalieproducenter och vattenbruket öka. Spannmålsodlare och...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Många barn som haft vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna

  En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något...

  • Skrivet november 21, 2020
  • 0
 • Kraftig minskning av resandet efter skärpta råd

  Telias analys av rörelsemönster i storstadsregionerna visar att resandet minskade nästan 15 procent under måndag till onsdag den här veckan. ”Det är en signifikant minskning och pekar på ett klart förändrat beteende på kort tid”, säger Kristofer...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • Rekordstor efterfrågan på fastigheter med säkra kassaflöden

  Efter ett turbulent andra kvartal där många transaktioner avbröts syns tecken på en ökad aktivitet. Den abrupta konjunkturinbromsningen i kombination med ökat hemarbete har skapat en ökad osäkerhet kring hyresutvecklingen för kontor. Hyresnivåerna har dock än så...

  • Skrivet september 25, 2020
  • 0
 • Ny analys: 213 miljarder i konsumtion från utländska gäster riskerar försvinna fram till 2022

  Coronapandemin riskerar att göra så att 213 miljarder kronor faller bort från utländska gästers konsumtion under år 2020, 2021 och 2022. Det visar en exklusiv prognos som Stockholms Handelskammare fått tillgång till via Oxford Economics. –  Det...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Ny teknik gör det lättare att analysera historiska dokument

  Teknik som gör att vi snabbare kan analysera handskrivna historiska dokument såsom kyrkböcker, domböcker och mantalslängder presenteras i en ny avhandling vid BTH. Nya metoder att analysera de många gånger svårtydda dokumenten presenteras också. Idag är det...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0
 • Statens insatser för kommunsektorn – fem goda råd

  Expertgruppen ”Välfärdsekonomerna”, som initierades i juni av Kommuninvest, presenterar idag sin första rapport: ”Statens insatser för kommunsektorn under covid-19 – fem goda råd”. I Torsdags-fredags träffades regeringen för budgetöverläggningar. Välfärdsekonomerna vill i samband med detta betona vikten...

  • Skrivet augusti 30, 2020
  • 0
 • Svenkarnas resande ökar igen

  Telias analys av svenskarnas rörelsemönster från 4 maj till 10 maj visar att resandet ökade över hela landet jämfört med föregående vecka. Stockholmarna och gotlänningarna ökade mest (+10%) medan hallänningarna stod för den minsta ökningen (+2%). I...

  • Skrivet maj 14, 2020
  • 0
 • Fler unga riskerar att hamna i långvarigt utanförskap efter coronakrisen

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har analyserat hur coronakrisen påverkar ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller...

  • Skrivet maj 9, 2020
  • 0
 • Hjärtrapporten 2019 – Ohälsosamma matvanor kostar 53 miljarder

  Kostnaden för svenskarnas dåliga matvanor beräknas till 53 miljarder kronor under ett år. Det visar en ny analys i Hjärtrapporten 2019 som Hjärt-Lungfonden släpper i dag. Nu efterfrågar Hjärt-Lungfonden en nationell handlingsplan för att förbättra svenskarnas matvanor....

  • Skrivet december 8, 2019
  • 0