All posts tagged "Försäkringskassan"

 • Försäkringskassan ska använda Kronofogden

  Försäkringskassan ska använda Kronofogden för att driva in skulder snabbare, tidigare kunde skulder till Försäkringskassan betalas av med en avbetalningsplan under en längre period – flera år.  Från och den 1 september har lagen ändrats och Försäkringskassan...

  • Posted september 3, 2022
  • 0
 • Svensk sjukfrånvaro nu i nivå med den europeiska

  I tidigare internationella jämförelser har den svenska sjukfrånvaron stuckit ut som både hög och fluktuerande. Men de senaste 20 åren har sjukfrånvaron blivit såväl lägre som mer stabil. Numera ligger Sverige i nivå med genomsnittet för ett...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 september

  Den första september träder två lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. Den ena berör bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp för sjukpenning och den andra särskilda regler för äldre inom sjukersättning. Bedömning av arbetsförmåga mot...

  • Posted augusti 18, 2022
  • 0
 • Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 2021

  Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn),...

  • Posted juni 28, 2022
  • 0
 • Barnhushållens ekonomi: fattigdom minskar men klyftorna ökar

  Allt färre av barnhushållen i Sverige har inte råd med baskonsumtion, till exempel hyra, mat och lokala resor. Samtidigt ökar klyftorna i stort. Överrepresenterade bland de mest ekonomiskt utsatta är ensamstående föräldrar, framför allt kvinnor, samt utrikesfödda....

  • Posted juni 20, 2022
  • 0
 • Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer

  En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och...

  • Posted maj 27, 2022
  • 0
 • Fler får assistansersättning efter lagändringar

  Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan...

  • Posted maj 20, 2022
  • 0
 • Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen

  Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Ojämlika ersättningar till gravida kan påverka ekonomin

  Sju av tio gravida ansöker om någon typ av ersättning från socialförsäkringen under graviditeten. I en ny studie konstaterar Försäkringskassan att graviditetspenning och sjukpenning i många fall används på likartade sätt men att ersättningen för graviditetspenning är...

  • Posted april 20, 2022
  • 0
 • Liten ökning av andelen föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningen

  Det jämställda uttaget av föräldrapenning ökar, men sedan förra året är ökningen marginell. 19,4 procent av alla föräldrar har delat jämställt på föräldrapenningen när barn födda 2019 fyllt två år, motsvarande siffra för barn födda 2018 är...

  • Posted februari 22, 2022
  • 0