Försäkringskassan ska använda Kronofogden

By on 3 september, 2022
Myndigheter riktar fler krav mot medborgarna och lägger mer tid på att kontrollera och mindre på att hjälpa och stödja.
Arkivbild

Försäkringskassan ska använda Kronofogden för att driva in skulder snabbare, tidigare kunde skulder till Försäkringskassan betalas av med en avbetalningsplan under en längre period – flera år. 

Från och den 1 september har lagen ändrats och Försäkringskassan ska driva in skulder inom ett år. Effektivt och snabbare hävdar Försäkringskassan. Fel väg att gå menar Equal: människor med små medel kommer hamna hos Kronofogden utan möjlighet att betala.

Riksdagen har ändrat utsökningsbalken vilket gör det lättare för Försäkringskassan att driva in skulder. Nu måste en skuld betalas inom ett år annars skickar Försäkringskassan skulden direkt till Kronofogden som ska driva in den. Lagändringen innebär att Försäkringskassan inte längre behöver ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Kronofogden.

Effektivt och nödvändigt enligt riksdagen och Försäkringskassan

Riksdagen talar om att ändringen behövs för ”att upprätthålla acceptansen för systemet”. I ett pressmeddelande säger Försäkringskassan att det ”bidrar till att upprätthålla legitimiteten för välfärden och våra trygghetssystem. För den enskilde innebär det också att hen snabbare kan bli skuldfri.”

Fler kommer hamna hos Kronofogden utan möjlighet att betala snabbare

Många som får olika slags bidrag från Försäkringskassan har det tufft ekonomiskt och saknar marginaler. Om de får för mycket i bidrag och blir återbetalningsskyldiga är en avbetalningsplan ofta det enda sättet de kan betala tillbaka på. Om skulden går vidare till Kronofogden ökar den ännu mer. Men betalningsförmågan ökar inte för det. Skulden betalas inte tillbaka snabbare.

Människor kommer drabbas av mer press och stress

Lagändringen kommer sätta fler personer hos Kronofogden, vilket riksdagen och Försäkringskassan är mycket medvetna om. I dagens pressade ekonomiska läge med stigande inflation, skenande hyror och matpriser, kommer skulder till Kronofogden öka på stressen som människor på marginalen drabbas av idag.

Kravsamhället växer

Detta är ytterligare en förändring som ökar krav på människor i samhället. Myndigheter riktar fler krav mot medborgarna och lägger mer tid på att kontrollera och mindre på att hjälpa och stödja. Det är en samhällsutveckling som pågått under 2000-talet och fortsätter nu med oförminskad styrka.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Equal

You must be logged in to post a comment Login