Fler får assistansersättning efter lagändringar

By on 20 maj, 2022
Arkivbild

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

Idag presenterar Försäkringskassan dels en analys av lagändringarnas effekt, dels den årliga rapport som görs på uppdrag av regeringen och syftar till att följa utvecklingen på assistansområdet. Båda visar att fler fått rätt till assistansersättning.

– Bland barn under sju år ökade antalet nya mottagare av assistansersättning med 70 procent år 2020 och 40 procent 2021. Det är den grupp som ökat mest och också den grupp där högst andel av de nya mottagarna fått timmar beviljade för hjälp med de behov lagändringarna rörde – andning och sondmatning. Det är troligen ett resultat av att lagändringarna särskilt syftade på att hantera dessa barns situation, säger Elin Stenbacka på Försäkringskassans analysavdelning.

De viktigaste resultaten:

  • Antalet nya mottagare ökade efter att lagändringar infördes i assistansersättningen år 2019 och 2020.
  • Bland barn 0–6 år ökade antalet nya mottagare mest, de ökade 70 procent 2020 och 40 procent 2021.
  • Barn 0–6 år var den grupp nya mottagare där flest fick timmar för hjälp med andning eller måltider i form av sondmatning.

Även den årliga rapport om assistansersättningens utveckling som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen visar att förändringar skett i beviljandet av assistansersättning. Antalet bifall har ökat och antalet avslag minskat år 2021 jämfört med året innan. Det innebär att andelen avslag har minskat. Mellan 2020 och 2021 minskade andelen avslagsbeslut från 81 procent till 75 procent, en trend som pågått sedan 2019 då lagändringen gällande andning gjordes.

– Under 2023 föreslås nya lagändringar som syftar till att göra det enklare att få assistansersättning för tillsyn, stöd av medicinska skäl samt aktiverings- och motiveringsinsatser. De föreslagna lagändringarna väntas påverka en ännu större grupp människor än de lagändringar som genomförts 2019 och 2020. I samband med lagändringar är det viktigt att berörda personer får kunskap om dessa, så att de har möjlighet att söka det stöd de har rätt till, säger Martin Hurtig på Försäkringskassans analysavdelning.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login