Så delade föräldrar på vabben under pandemin

By on 14 november, 2021
Arkivbild

Idag på fars dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av vab, siffrorna visar att det inte skett någon tillbakagång i jämställdheten mellan hur kvinnor och män tar ut vab – trots ett ökat nyttjande under pandemin.

– Jag tycker att siffrorna är glädjande i bemärkelsen att det i alla fall inte verkar ha skett någon påtaglig tillbakagång i hur jämställt föräldrar väljer att vabba. Vi ser till och med en liten ökning av männens uttag. Under hela pandemin och speciellt nu under hösten har vi sett ett kraftigt ökat nyttjande av vab, möjligen till följd av RS-virus. Det finns en risk att jämställdhet kommer en bit ned på pappor och mammors prioriteringslista och något som man åsidosätter vid påfrestningar, men så verkar det inte vara utifrån dessa siffror, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Statistiken som Försäkringskassan nu tagit fram visar att pappor tar ut ungefär fyra av tio dagar av när barn behöver vara hemma på grund av sjukdom.

– Uttaget av vab benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av vab är ungefär 40 – 60. Även om det inte är helt lika så är en första milstolpe på vägen mot ett mer jämställt uttag nådd, och utvecklingen fortsätter nu sakta mot ett helt jämställt uttag.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login