All posts tagged "Jämställdhet"

 • Sverige på efterkälken

  Sverige är både ett av världens mest innovativa och mest jämställda länder enligt flertalet internationella studier. Samtidigt ligger vi långt efter många andra länder när det gäller kvinnor inom innovation. Endast 16 procent av nationella patentansökningar har...

  • Posted april 26, 2023
  • 0
 • Hur ser jämställdheten ut bland cheferna i Örebro

  I näringslivet är det fortfarande vanligare att chefen är en man, desto högre upp hierarkin man kommer desto mindre jämställt blir det. I offentlig sektor är däremot majoriteten av cheferna kvinnor. Det visar SCB:s statistik som Ledarna...

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Kvinnor äger endast 14 procent av Sverige

  Glappet mellan män och kvinnor minskar inom många områden, men för ägandet av fastigheter och mark så släpar jämställdheten efter. Kvinnor äger 37 procent av alla fastigheter jämfört med männen äger 47 procent*. Samtidigt äger kvinnor bara...

  • Posted mars 8, 2023
  • 0
 • Världens första orange obligation

  En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Ryds Glas erbjuder gratis mensskydd till de anställda

  Ryds Glas arbetar för en mer jämställd arbetsplats – erbjuder gratis mensskydd till de anställda. Gratis mensskydd på arbetsplatsen bör vara lika självklart som att det finns plåster, ändå är det endast sju procent av svenskarna som erbjuds...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • Långsam utveckling av jämställdheten i EU

  Framstegen inom jämställdhet fortsätter, men det går i snigelfart. Den slutsatsen drar EIGE, European Institute for Gender Equality, av sitt jämställdhetsindex. Sverige ligger dock bra till och är EU:s mest jämställda land. Men utvecklingen av jämställdhet har...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Offentlig sektor bidrar till ett socialt hållbart samhällsbygge

  Offentlig sektor upphandlar bygg och anläggning för runt 200 miljarder kronor varje år. Samtidigt har byggbranschen en hel del att komma till rätta med när det gäller social hållbarhet, som till exempel bristande jämställdhet, diskriminering, arbetskraftsbrist, olyckor...

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Ny bok om politik för jämställdhet inom svensk film

  Ny bok om politik för jämställdhet inom svensk film: ”Massivt motstånd – och internationell framgång”, filmpolitiken för jämställdhet i Sverige blev hyllad internationellt. – Trots det var motståndet i Sverige massivt och debatten vreds till att det...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Kommer pandemin gynna kvinnors karriärer

  Andelen kvinnor i ledande befattningar på medelstora företag i världen är nu 32 procent. För fem år sedan var motsvarande siffra bara 25 procent. Tre av fyra beslutsfattare tror dessutom att COVID-19-pandemin kommer gynna kvinnors karriärbanor på...

  • Posted mars 9, 2022
  • 0
 • Kvinnors ökade makt krävs för en hållbar fattigdomsbekämpning

  Världen behöver det mer än någonsin. Kvinnor med makt över sina liv. Kvinnor med makt att förändra. Och kvinnor som kan stärka motståndet mot klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden. Att stärka flickors och kvinnors beslutskraft...

  • Posted mars 4, 2022
  • 0