Våld mot flickor och kvinnor ökar i Ukraina

By on 23 februari, 2024
Bild: Plan International

Jämställdheten hotas av kriget i Ukraina, varnar barnrättsorganisationen Plan International inför tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion den 24 februari.

Intervjuer gjorda med flickor och unga kvinnor från hela Ukraina, samt ukrainska flyktingar som nu bor i Polen, Moldavien och Rumänien, visar att kriget förstärker traditionella könsroller som leder till att mäns våld mot flickor och kvinnor ökar.

Kriget befaras förvärra skadliga stereotypa könsroller och förstärka militariserade uppfattningar om maskulinitet, där män och pojkar alltmer ses som försvarare av sitt land medan omsorgs- och hushållsansvar faller på kvinnor och flickor.

Mäns våld mot flickor och kvinnor har ökat lavinartat, och i synnerhet flickor och unga kvinnor utsätts allt oftare för våld i nära relationer, sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Enligt FN uppskattas minst 3,6 miljoner människor i Ukraina vara i akut behov av insatser mot könsbaserat våld, med ett växande behov av stöd även i Polen, Moldavien och Rumänien.

– I mitt arbete ser jag att flickor och unga kvinnor löper större risk att utsättas för våld. Jag ser den förändring som nu sker i hela Ukraina som en direkt följd av kriget, säger Daryna, 21 år, som arbetar med NGO Girls, en av Plan Internationals partnerorganisationer i Ukraina.

Studier visar att unga ukrainare är mindre benägna att betrakta jämställdhet som en nationell prioritering, jämfört med före kriget. En undersökning från UNFPA 2023 visar att endast 2% av unga ukrainare är oroliga för jämställdheten, en minskning från 9% sen 2012.

– Eftersom vi just nu inte ser något slut på kriget i Ukraina är vi mycket oroade över att effekterna kriget har på könsroller och könsbaserat våld förbises, och att flickors och kvinnors rättigheter kränks, säger Sven Coppens, Plan Internationals chef för insatser i Ukraina.

Plan International samarbetar med över 50 partners i Ukraina och grannländerna. Organisationen är alltmer oroad över hur ett bakslag för jämställdheten kan få djupgående konsekvenser för kommande generationer.

– Vi kan inte nog betona att kriget i Ukraina fortfarande pågår. De humanitära behoven är enorma och fortsätter att öka, säger Sven Coppens. – Det är absolut avgörande att givare och regeringar fortsätter att prioritera och investera i Ukraina, med fokus på mäns våld mot flickor och kvinnor, psykisk hälsa, psykosocialt stöd och utbildning.

Ukraina
Örebronyheter

Källa: Plan International

You must be logged in to post a comment Login