Så vabbades det i Örebro län

By on 12 januari, 2024
Arkivbild

Under 2023 minskade antalet vabdagar i Örebro län med 4 procent jämfört med tidigare år, totalt stannade länsborna hemma 259 453 dagar med sjuka barn. I riket som helhet minskade antalet vabdagar med knappt sju procent.

– Vabåret 2023 startade på en hög nivå men avslutades lite lugnare. Det ökade vabbandet vid skolstart på hösten som vi sett de senaste åren var inte lika tydligt 2023, det var mer i nivå med hur det såg ut innan pandemin, säger Charlotte Limé, analytiker på Försäkringskassan.

Försäkringskassans officiella statistik visar att antalet vabdagar för hela riket minskade från knappt 8,6 miljoner dagar år 2022 till knappt 8 miljoner dagar år 2023, en minskning med knappt 7 procent. Det utbetalade beloppet för vab sjönk med 1,8 procent, från drygt 8,7 miljarder kronor till 8,6 miljarder. Under 2023 togs 61,4 procent av vabdagarna ut av kvinnor, motsvarande siffra för år 2022 var 60,9 procent.

Så såg det ut i Örebro län

I Örebro län betalades drygt 276 miljoner kronor ut i ersättning för vab för år 2023, en ökning mot föregående år med 0,9 procent. Totalt vabbades det i 259 453 dagar, en minskning med 4 procent mot föregående år. 61,3 procent av vabdagarna i Örebro län togs ut av kvinnor, motsvarande siffra 2022 var 61,0 procent.

– Sedan år 2009 så har utvecklingen gått mot ett mer jämställt användande av vab varje år. Men de senaste två åren har det gått bakåt för jämställdheten och andelen utbetalade dagar till män minskar för andra året i rad med 0,6 procentenheter för riket som helhet, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

….

* Tillfällig föräldrapenning för vård av barn eller ersättning för vab, kan betalas ut till den som avstår arbete för att vårda sjukt barn.

* De första sju dagarna vabbar man utan krav på sjukintyg. Dag 8 skall ett sjukintyg skickas in till Försäkringskassan.

* Om barnets ordinarie vårdare är sjuk kan en annan person vabba för barnen – till exempel en bekant eller en släkting. Kravet för att få ersättning för vab är att man avstår arbete för att vårda ett sjukt barn.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan
Försäkringskassan har inte gjort lokala analyser kring varför vabbandet i en viss kommun skiljer sig åt från ett år till ett annat. I mindre kommuner kan till exempel inflyttning få en stor påverkan på antalet uttagna vabbdagar eftersom antalet barn i kommunen då ökar.

You must be logged in to post a comment Login