Rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress

By on 17 oktober, 2023
Arkivbild

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Innan millennieskiftet var sjukskrivning på grund av sjukdomar i rörelseorganen, till exempel ont i rygg eller nacke, vanligast vid längre sjukfall.

I det nya arbetslivet har kvinnor betydligt högre sjukfrånvaro än män och vissa branscher är mer drabbade än andra. Samtidigt är forskningen tydlig med att arbetsmiljö är den viktigaste faktorn bakom utvecklingen.

Idag släpper Försäkringskassan rapporten Från ryggont till utmattning, det första numret i den årligt återkommande serien ”Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv”.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i en rad ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Men det som blivit vanligare över tid är inte psykiska sjukdomar, som exempelvis schizofreni, utan stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom.

Stressrelaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall. I det första numret av en ny analysserie har Försäkringskassan tittat på utvecklingen och dess orsaker.

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industriproduktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbets­relaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan istället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Kända orsaker strukturella problem i kvinnodominerade branscher

Det är väl belagt inom forskning att det främst är dålig arbetsmiljö som orsakar stressrelaterad sjukfrånvaro och en viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbetssituationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Psykiatriska diagnoser ger långvariga sjukskrivningar

I genomsnitt blir sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser längre än andra diagnoser och har en genomsnittslängd på 90 dagar, jämfört med 49 dagar för samtliga diagnoser. Diagnosen ”akuta stressreaktioner”, som beror på yttre händelser, innebär sjukskrivning i ca 40 dagar. Den allt vanligare diagnosen ”utmattningssyndrom”, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

– Kortare sjukskrivningar innebär mindre inkomstbortfall för individen och mindre utgifter för den allmänna sjukförsäkringen. Långvariga sjukskrivningar innebär omfattande kostnader för både individen och samhället, främst i form av produktionsbortfall, ökade sjukpenningutgifter och personligt lidande, säger Ulrik Lidwall.

Om rapporten

Från ryggont till utmattning är det första numret i den årligt återkommande analysserien ”Försäkringskassans lägesrapport – psykisk ohälsa i dagens arbetsliv”.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Försäkringskassan

You must be logged in to post a comment Login