Var tredje chef vabbar inte

By on 8 oktober, 2023
Bild: Simpolyer

Var tredje chef vabbar inte, varför ni ska ta det på allvar. En färsk rapport från Försäkringskassan avslöjar en oroande klyfta i användningen av vård av barn (VAB), bland kvinnliga chefer jämfört med andra yrkesgrupper.

Enligt rapporten utnyttjar färre än 37 % av kvinnliga chefer möjligheten till VAB. Rapporten visar också på en betydande skillnad i antalet vabbdagar mellan kvinnor och män där kvinnorna tar ut en betydligt högre andel dagar.

Jenny Randau, Head of Marketing på Simployer har flerårig erfarenhet av både rollen som chef och vabbande förälder.

– Jag har hamnat i situationer där jag känt att det är svårt att ta VAB även när det har behövts, vem ska ta mina möten eller andra arbetsuppgifter när jag är borta? Men svaret är inte att jobba med sjuka barn utan det behövs en ersättningsplan just om sådana situationer inträffar. Det handlar om att skapa en sund arbetsmiljö där alla kan både ta hand om sin familj och göra ett bra jobb, säger hon.

Kan få allvarliga konsekvenser

Utan en plan för ersättare ökar risken att medarbetare som är hemma med sina barn fortsätter att arbeta som vanligt, antingen hemifrån eller till och med nattetid för att kompensera. Detta ökar risken för psykisk ohälsa, vilket enligt rapporten är en av de snabbast växande orsakerna till sjukskrivning bland chefer.

– Det är viktigt att förstå att en bristande beredskap för VAB bland chefer har en direkt påverkan på kvinnors möjligheter att avancera i karriären och nå ledande befattningar. När kvinnor inte har möjlighet att delta i sitt arbete på lika villkor som män, blir det en tydlig flaskhals i chefsförsörjningskedjan. Detta i sin tur resulterar i en obalans i företagsledningar och styrelser, säger Simployers HR-expert Cecilia Fredriksson.

Så hur kan organisationer skapa förutsättningar för chefer att ta VAB?

Organisationer behöver ha en beredskap för frånvaro bland chefer. Det måste finnas utpekade ersättare som kan ta över akuta arbetsuppgifter när en chef behöver vara frånvarande för att ta hand om sina sjuka barn.

Tidigare var det vanligt att en tillförordnad chef kunde hoppa in när den ordinarie chefen var sjuk, tog VAB eller deltog i utbildning. Detta var inte bara en fördel för den ordinarie chefen utan gav också möjlighet för en medarbetare att utvecklas i sin roll och få en chans att testa på ledarskap i en stödjande miljö. Detta sätt att utveckla och behålla medarbetare i organisationen är ovärderligt och gynnar alla parter.

– Genom att stötta chefer med möjligheten att ta VAB skapar organisationer en mer jämställd arbetsmiljö samtidigt som de främjar medarbetarnas välbefinnande och utveckling. Det är ett steg mot en framtid där arbete och privatliv kan balanseras på ett hälsosamt och produktivt sätt, avslutar Cecilia Fredriksson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Simpolyer

You must be logged in to post a comment Login