Alla inlägg taggade "Länsstyrelsen Örebro län"

 • Örebro län blir centrum i Mellansverige för civilt försvar och krisberedskap

  Örebro blir ett av sex nya civilområden. Det stod klart när regeringen i dag under en pressträff presenterade åtgärder för ett starkare civilt försvar, försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner.   – Det är hedrande att vi får förtroendet...

  • Skrivet maj 19, 2022
  • 0
 • En dag om Destination Tiveden

  Den 10 maj bjöd Länsstyrelsen in kommuner och regioner till Ösjönäs för att diskutera samverkan kring destinations- och landsbygdsutveckling i området i och kring nationalparken i Tiveden. På mötet deltog både tjänstepersoner och politiker och flertalet chefer...

  • Skrivet maj 11, 2022
  • 0
 • Länsstyrelsen arrangerade demokratikonferens kring hot och hat mot politiker

  Fredag 6 maj träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från länets kommuner för att mötas kring hur de gemensamt kan värna demokratin och det politiska samtalet. Talman Andreas Norlén inledde konferensen och konstaterade att den svenska demokratin står stark...

  • Skrivet maj 10, 2022
  • 0
 • Fågelparadis och ny vandringsled invigs

  På lördag inviger landshövdingen naturreservatet Lundby äng, ett spännande lövskogsområde och fågelparadis invid Vibysjön i Hallsbergs kommun. Då invigs också den en mil långa Vibyleden runt sjön. – Lundby äng. Det känns som om Evert Taube var...

  • Skrivet maj 6, 2022
  • 0
 • Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens...

  • Skrivet april 29, 2022
  • 0
 • Länets första servicekontor för statlig och kommunal service

  Igår invigdes Servicecenters nya besökslokal i centrala Örebro, länet får därmed sitt första Servicecenter som ger invånarna möjlighet att uträtta såväl statliga som kommunala ärenden på en och samma plats. Länsstyrelsen är en av de aktörer som...

  • Skrivet april 26, 2022
  • 0
 • Örebro län får två nya naturreservat och ett reservat blir större

  Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Kvinnerstatorp i Örebro kommun och Limstensgruvorna i Lekebergs kommun. Dessutom blir naturreservatet Dragtjärn i Lindesbergs kommun större. Kvinnerstatorp ligger i anslutning till två kalkbrott och naturvärdena i området är...

  • Skrivet april 21, 2022
  • 0
 • Så fördelas skyddsbehövande Ukrainare i Örebro län

  Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå, länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • Nationell telefonlinje för våldsutövare visar på positiva resultat

  Det finns ett utbrett behov i hela landet av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, och telefonlinjen fyller sin funktion – den stora majoriteten...

  • Skrivet april 12, 2022
  • 0
 • Tillfälliga smittskyddslagar upphör och covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig

  I dag upphör den tillfälliga covid-19-lagen att gälla, likaså lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Samtidigt sker ändringar i smittskyddslagen som gör att covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.   Lagarna som idag upphör...

  • Skrivet mars 31, 2022
  • 0