All posts tagged "Länsstyrelsen Örebro län"

 • Beslut om vissa önskade ändringar gällande skjuttider

  Miljöprövningsdelegationen har beslutat att ge tillstånd, till Saab Bofors Test Center AB för skjutningar av grovkalibrig ammunition på Bofors skjutfält som överstiger föreskrivna bullervillkor. Tillståndet gäller högst 10 helgdagar per år med högst två helgdagar per månad...

  • Posted juni 23, 2024
  • 0
 • Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor, samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip...

  • Posted juni 21, 2024
  • 0
 • Statsbidrag till integrationsinsatser i länet

  Länsstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till olika insatser i länet som syftar till att underlätta integrationen av asylsökande, skyddsbehövande, ensamkommande barn och nyanlända. Länsstyrelsen förmedlar årligen statsbidrag till olika integrationsinsatser i länet, i årets utlysning har totalt...

  • Posted juni 17, 2024
  • 0
 • Den slutliga rösträkningen för valet till Europaparlamentet är igång

  I morse hälsade landshövding Lena Rådström Baastad rösträknarna välkomna till länsstyrelsens lokaler, och nu pågår den slutliga rösträkningen för fullt. Det svenska valet till Europaparlamentet är nu avslutat och nu tar Länsstyrelsen i Örebro läns arbete vid...

  • Posted juni 10, 2024
  • 0
 • Grythyttan och Restaurang- och hotellhögskolan stärker samverkan

  Hällefors kommun, Länsstyrelsen Örebro län, Region Örebro län, Örebro universitet och Akademiska Hus har signerat en överenskommelse. Partnerna ska tillsammans arbeta för att stärka platsen Grythyttan och den ansedda Restaurang- och hotellhögskolan. Syftet med den regionala överenskommelsen...

  • Posted maj 9, 2024
  • 0
 • Över 300 naturreservat i Örebro län

  Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat, Lobråten i Nora kommun och Sörgårdsmarken i Hällefors kommun. Det innebär att det nu finns över 300 naturreservat i Örebro län, dessutom blir de redan populära naturreservaten Tysslingen och Limstensgruvorna större. Det...

  • Posted maj 5, 2024
  • 0
 • Rapportera fynd av svartpälsbi

  Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal, eftersom deras livsmiljöer har försvunnit eller förändrats. För ett av våra bin, svartpälsbiet, ser dock läget ut att ha förbättrats under senare år. Nu vill Länsstyrelsen...

  • Posted maj 1, 2024
  • 0
 • Långsiktighet är nyckeln för att minoritetspolitiken ska få genomslag

  Utvecklingen av den nationella minoritetspolitiken går i positiv riktning, men fortsatt alldeles för långsamt. Det är därför centralt att minoritetspolitikens insatser finansieras långsiktigt, och att det får konsekvenser när rättigheterna inte tillgodoses. Det visar årets uppföljningsrapport av...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Idrottsstjärnor hyllades på Örebro slott

  Igår firades länsidrottare för sina framgångar under förra året på arrangemanget ”Stjärnorna till slottet”, landshövdingen och länsdrottsförbundet RF-SISU Örebro län delade ut diplom och rosor till idrottsstjärnorna. – Idrott är en viktig del för att skapa gemenskap,...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0
 • Civilt försvar en viktig del av Nato

  Sverige är sedan den 7 mars en del av försvarsalliansen Nato, länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i Örebro län och får en viktig roll i det kommande arbetet. Att Sverige...

  • Posted mars 10, 2024
  • 0