All posts tagged "Länstrafiken"

 • Nya elbussen som ska trafikera Citylinjen har anlänt i Örebro

  Nu är den första nya elbussen som ska trafikera Citylinjen, levererad till bussdepån i Bettorp här i Örebro. Här kommer den att stå i några veckor för att genomgå tekniska tester, utrustas med biljettmaskiner, användas för förarutbildningar och...

  • Posted april 14, 2024
  • 0
 • Sakta men säkert framåt för kollektivtrafiken i Örebro län

  Tre av fyra resenärer är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken, lika många är nöjda med Länstrafiken som helhet. Även marknadsandelen ökar från föregående år. Det är några av resultaten från årets Kollektivtrafikbarometer, Svensk Kollektivtrafiks resvane-...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Länstrafiken har ställt in stadsbussar i Örebro

  Länstrafiken har ställt in stadsbussar i Örebro, det gör man på grund av det oväder som har varit. Ett oväder där det har fallit riktigt mycket snö över Örebro, när trafiken kommer igång igen är i skrivande...

  • Posted januari 15, 2024
  • 0
 • Kroppskameror på Länstrafikens nya biljettkontrollanter

  Från och med måndag den 15 januari kan resenärer stöta på Länstrafikens utökade kontrollverksamhet i stads- och regiontrafik, kontrollanterna bär uniformer med Länstrafikens logotype och är utrustade med kroppskamera. Kamerorna är ungefär lika stora som en mobiltelefon...

  • Posted januari 14, 2024
  • 0
 • Förändringar i buss och tågtrafik

  Förändringar i buss och tågtrafik, när nya tidtabeller börjar gälla i december, den 10 december börjar nya tider för buss- och tågtrafik att gälla i Örebro län. Från och med idag onsdag 15 november är de nya...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Länstrafiken justerar biljettpriserna efter årsskiftet

  I början av nästa år kommer Länstrafiken att justera biljettpriserna för resor med kollektivtrafiken inom länet, det fattade kollektivtrafiknämnden beslut om i dag. Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på mer än...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Bilen fortsatt det vanligaste färdmedlet

  Att ta bilen är fortsatt det vanligaste sättet att resa för invånarna i Örebro län. Det visar 2023 års resvaneundersökning. Det näst vanligaste färdmedlet är cykel och elva procent svarar att de reser kollektivt. Nytt i årets...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Extra skolbussar 16-18 augusti

  Några skolor i länet startar höstterminen den 16 augusti, på grund av detta har Länstrafiken lagt till avgångar mellan 16 och 18 augusti så att skolelever kan ta sig till och från skolan. Avgångarna ingår i ordinarie...

  • Posted augusti 14, 2023
  • 0
 • Nytt avtal med Q Security AB i kollektivtrafiken

  Nytt avtal med Q Security AB om biljettkontrollverksamhet i kollektivtrafiken i Örebro län, den som vill åka kollektivt med Länstrafiken måste betala för sin resa. Likväl händer det att resenärer åker med bussarna utan att göra rätt...

  • Posted juli 10, 2023
  • 0
 • Banarbete påverkar busstrafiken på sträckan Frövi-Örebro

  Från lördag 25 mars till och med torsdag 30 mars är järnvägsövergången vid Avdala avstängd för trafik. Avstängningen medför att linje 314 mellan Örebro och Frövi tidvis leds om, samt att en extrabuss trafikerar sträckan Örebro till...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0