Banarbete påverkar busstrafiken på sträckan Frövi-Örebro

By on 21 mars, 2023
Arkivbild

Från lördag 25 mars till och med torsdag 30 mars är järnvägsövergången vid Avdala avstängd för trafik. Avstängningen medför att linje 314 mellan Örebro och Frövi tidvis leds om, samt att en extrabuss trafikerar sträckan Örebro till Avdala.

Tiderna för avstängningen är lördag 25 mars kl. 06-12, söndag 26 mars kl. 14-20, måndag 27 mars till och med torsdag 30 mars kl. 09-15.

Avstängningen medför att hållplatserna mellan Avdala och Frövi stängs av. Hållplatser som inte trafikeras under tiden när järvängsövergången är stängd är: Avdala, Hagalund, Liavägen, Hinsebergsvägen, Norrby, Frövibro och Fröviforsvägen.

Alternativ körväg för buss 314

Linje 314 Örebro-Frövi leds om via riksväg 50 och väg 249. Under omledningen trafikerar bussen ordinarie körväg fram till Kvinnerstarondellen. Sedan kör den rakt fram och vidare på riksväg 50 fram till Ryakorset. Där svänger den av och åker på väg 249 mot Frövi. Bussen trafikerar därmed inte sträckan Ölmbrotorp, Ervalla station och Norra Dylta.

Extrabuss trafikerar sträckan Örebro-Avdala

En tillfällig extrabuss sätts in för resenärer som ska till Avdala. Bussen kör ordinarie linjesträckning för linje 314 från Örebro till slutdestination Avdala, via Ölmbrotorp, Ervalla station och Norra Dylta. Bussen vänder sedan i Avdala och kör samma sträcka tillbaka enligt ordinarie tidtabell.

Under tiden järnvägsövergången i Avdala är avstängd, behöver resenärer som reser från Kvinnersta/Ölmbrotorp/Ervalla/Avdala till Frövi, åka via Örebro för byte till linje 314.

Skolskjuts och skolbuss

De elever som reser med skolskjuts eller skolbuss på sträckan påverkas också av banarbetet. Information om tillfällig omläggning av skolskjutsar kommuniceras direkt till skolorna och via sms till berörda vårdnadshavare via Länstrafikens skolskjutsenhet.

Läs mer på Länstrafikens webbplats om vilka avgångar på linje 314 som påverkas.

Under våren genomför Trafikverket banarbete i omgångar på sträckan Frövi-Örebro. Arbetet innebär begränsad framkomlighet och påverkar tidvis busstrafiken på sträckan.

Örebro/Frövi
Örebronyheter

Källa: Länstrafiken

You must be logged in to post a comment Login