All posts tagged "Busstrafik"

 • Den 15 december införs ett nytt stadslinjenät i Örebro

  Det nya stadslinjenätet består av totalt sju linjer och blir en del av ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem. Effektivare linjedragning och tätare avgångar i den nya Citylinjen, gör att det blir både snabbare och enklare att...

  • Posted mars 19, 2024
  • 0
 • Förändringar inom buss- och tågtrafiken

  Förändringar inom buss- och tågtrafiken, när kollektivtrafiknämnden måste spara. Med anledning av det tuffa ekonomiska läget kommer kollektivtrafiknämnden nästa torsdag, den 7 december, att fatta beslut om att reducera antalet busslinjer i länet. Förändringarna beskrivs i trafikpliktsbeslutet som...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Förändringar i buss och tågtrafik

  Förändringar i buss och tågtrafik, när nya tidtabeller börjar gälla i december, den 10 december börjar nya tider för buss- och tågtrafik att gälla i Örebro län. Från och med idag onsdag 15 november är de nya...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Banarbete påverkar busstrafiken på sträckan Frövi-Örebro

  Från lördag 25 mars till och med torsdag 30 mars är järnvägsövergången vid Avdala avstängd för trafik. Avstängningen medför att linje 314 mellan Örebro och Frövi tidvis leds om, samt att en extrabuss trafikerar sträckan Örebro till...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Antalet bokningar tyder på en stadig jultrafik

  Jul och nyår brukar vanligtvis förknippas med ett högre tryck av resande för busstrafiken – så även i år. Sedan Vy Bus4You släppte sina resor för julledigheten har bokningstrycket ökat gradvis. Med några veckor kvar fram till...

  • Posted december 11, 2021
  • 0
 • Förändringar av busstrafiken i stråket Lekeberg-Örebro-Glanshammar

  Med en god portion framförhållning har samhällsbyggnadsnämnden i dag fattat beslut om hur kollektivtrafiken i stråket från Lekeberg via Örebro till Glanshammar ska se ut från och med slutet av år 2022. – Vi har analyserat den...

  • Posted juni 23, 2021
  • 0
 • Vy Bus4You inleder samarbete med Länstrafiken – Kompletterar busstrafiken mellan Karlstad och Örebro

  Bredare reseutbud, reducerad restid och mer komfort är några av de fördelar som bussbolaget Vy Bus4You hoppas kunna bidra med genom det nya samarbetet med Länstrafiken i Värmland och Örebros län. Från och med den 16 november...

  • Posted november 12, 2020
  • 0
 • Förändringar i busstrafiken när ny tidtabell börjar gälla

  Den 13 december börjar en ny tidtabell att gälla för Länstrafikens stads- och regionbussar. I samband med tidtabellsskiftet kan du som bussresenär komma att märka av vissa förändringar i antal bussavgångar, avgångstider och körvägar. Dessutom kommer vissa...

  • Posted november 9, 2020
  • 0
 • Busstrafik till södra Ladugårdsängen

  I mitten av december börjar Länstrafiken trafikera i området södra Ladugårdsängen. Området har expanderat de senaste åren och växer till att bli ett av Örebro kommuns mest tätbefolkade bostadsområden. Det är en satsning som görs med sikte...

  • Posted juni 25, 2019
  • 0
 • Ny busstidtabell från den 18 juni

  Den 18 juni byter Länstrafiken tidtabell till sommartidtabell för både region- och stadsbussar. Länstrafiken kommer att genomföra några större justeringar med bland annat förändrade linjesträckningar och mindre justeringar som exempelvis justerade avgångstider. Förändringarna genomförs för att busstrafiken ska...

  • Posted april 12, 2018
  • 0