All posts tagged "Busstrafik"

 • Antalet bokningar tyder på en stadig jultrafik

  Jul och nyår brukar vanligtvis förknippas med ett högre tryck av resande för busstrafiken – så även i år. Sedan Vy Bus4You släppte sina resor för julledigheten har bokningstrycket ökat gradvis. Med några veckor kvar fram till...

  • Posted december 11, 2021
  • 0
 • Förändringar av busstrafiken i stråket Lekeberg-Örebro-Glanshammar

  Med en god portion framförhållning har samhällsbyggnadsnämnden i dag fattat beslut om hur kollektivtrafiken i stråket från Lekeberg via Örebro till Glanshammar ska se ut från och med slutet av år 2022. – Vi har analyserat den...

  • Posted juni 23, 2021
  • 0
 • Vy Bus4You inleder samarbete med Länstrafiken – Kompletterar busstrafiken mellan Karlstad och Örebro

  Bredare reseutbud, reducerad restid och mer komfort är några av de fördelar som bussbolaget Vy Bus4You hoppas kunna bidra med genom det nya samarbetet med Länstrafiken i Värmland och Örebros län. Från och med den 16 november...

  • Posted november 12, 2020
  • 0
 • Förändringar i busstrafiken när ny tidtabell börjar gälla

  Den 13 december börjar en ny tidtabell att gälla för Länstrafikens stads- och regionbussar. I samband med tidtabellsskiftet kan du som bussresenär komma att märka av vissa förändringar i antal bussavgångar, avgångstider och körvägar. Dessutom kommer vissa...

  • Posted november 9, 2020
  • 0
 • Busstrafik till södra Ladugårdsängen

  I mitten av december börjar Länstrafiken trafikera i området södra Ladugårdsängen. Området har expanderat de senaste åren och växer till att bli ett av Örebro kommuns mest tätbefolkade bostadsområden. Det är en satsning som görs med sikte...

  • Posted juni 25, 2019
  • 0
 • Ny busstidtabell från den 18 juni

  Den 18 juni byter Länstrafiken tidtabell till sommartidtabell för både region- och stadsbussar. Länstrafiken kommer att genomföra några större justeringar med bland annat förändrade linjesträckningar och mindre justeringar som exempelvis justerade avgångstider. Förändringarna genomförs för att busstrafiken ska...

  • Posted april 12, 2018
  • 0
 • Lokalt – EU-medel för attraktivare busstrafik

  Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har beslutat att prioritera EU-medel till ett projekt för att utveckla busstrafiken i Örebro. Projektet som är en gemensam satsning mellan Region Örebro län och Örebro kommun får ca 650 000 kronor i...

  • Posted december 9, 2016
  • 0
 • Länet | Torgmöten om ökad busstrafik i den västra länsdelen

  Den 14 augusti börjar förändringarna i busstrafiken för länets västra delar att gälla. Det innebär bland annat att linje 500 kommer gå oftare, att linjenätet i Karlskogas stadstrafik ändras och att det införs en busslinje mellan Nora...

  • Posted augusti 9, 2016
  • 0
 • Länet | Förstärkt busstrafik i västra länsdelen

  Busstrafiken i västra länsdelen ska förstärkas och förändringen planeras träda i kraft i augusti 2016. Främst handlar det om att stärka trafiken med express- och regionbussar, men också att ställa om många befintliga skolskjutsar till regional kollektivtrafik....

  • Posted februari 27, 2015
  • 0