Förändringar av busstrafiken i stråket Lekeberg-Örebro-Glanshammar

Av på 23 juni, 2021
Arkivbild

Med en god portion framförhållning har samhällsbyggnadsnämnden i dag fattat beslut om hur kollektivtrafiken i stråket från Lekeberg via Örebro till Glanshammar ska se ut från och med slutet av år 2022.

– Vi har analyserat den trafik som för närvarande går i området och utifrån det tagit fram en ny linjekarta som på ett bättre sätt möter resenärernas behov och önskemål, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Totalt kommer sju busslinjer att trafikera stråket från och med december år 2022. Av dessa sju kommer en, Fjugesta-Lanna-Örebro, att klassas som expresslinje, fem som regionlinjer och en som landsbygdslinje.

Dagens beslut innebär så väl utökad trafik som minskad trafik, allt beroende på hur många resenärer som utnyttjar Länstrafikens tjänster. Ett exempel på detta är trafiken till och från Ånnaboda där antalet avgångar blir fler på helger och skollov då det är många som vill åka medan det inte kommer att gå någon trafik under vardagarna.

Vidare kommer avgångarna att bli fler mellan Örebro och Glanshammar men färre mellan Götlunda och Glanshammar där efterfrågan är relativt liten. Trafiken för arbets- och skolpendling på sträckan kvarstår dock. Den trafik som i dag går söder och väster om Mullhyttan utgår till följd av låg efterfrågan medan linjen mellan Örebro och Lanna får ytterligare kvällsturer.

– Vår ambition är att skapa bästa möjliga kollektivtrafik för så många som möjligt. Det är ingen enkel ekvation men förhoppningsvis kommer de uppdaterade busslinjerna att tilltala de som redan åker buss samtidigt som de lockar nya resenärer, säger Nina Höijer.

Följande linjer kommer att finnas i området från och med december 2022:

  • Fjugesta-Örebro, expresslinje
  • Mullhyttan-Fjugesta, regionlinje
  • Lanna-Pilängen-Örebro, regionlinje
  • Ånnaboda-Garphyttan-Vintrosa-Örebro, regionlinje
  • Garphyttan-Örebro, regionlinje
  • (Götlunda-)Glanshammar-Örebro, regionlinje
  • Närkes Kil-Örebro, landsbygdslinje

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in