All posts tagged "Lärosäten"

 • Ett stort äventyr som kommer förändra våra universitet

  Örebro universitet leder just nu universitetsalliansen NEOLAiA med nio europeiska lärosäten, sommaren 2023 utsåg EU-kommissionen alliansen till Europauniversitet. – NEOLAiA är ett stort äventyr som kommer att förändra våra universitet, säger Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid...

  • Posted februari 21, 2024
  • 0
 • Ökade anslag till naturvetenskapliga ämnen

  Naturvetarna välkomnar att regeringen nu flaggar upp för höjda ersättningsnivåer till lärosäten inom naturvetenskap, teknik och farmakologi. Men när fördelningen sker är det viktigt att de naturvetenskapliga inriktningarna inte glöms bort. Regeringens besked att man höjer anslagen...

  • Posted september 8, 2023
  • 0
 • Industrijättar och lärosäten i gemensam storsatsning

  Svensk industri måste lyckas behålla, attrahera och utveckla experter och specialister inom avancerad digitalisering. Fyra industrijättar och fyra lärosäten, däribland Örebro universitet, går nu ihop och startar projektet Expert Learning Lab för att möta utmaningen. – Universiteten...

  • Posted juli 4, 2023
  • 0
 • Fokus på forskning och innovation när representanter

  Fokus på forskning och innovation när representanter från 40 svenska och sydafrikanska lärosäten möts, dtärkta band mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation med särskilt fokus på FN:s hållbarhetsmål. Det var syftet med forsknings- och...

  • Posted april 16, 2023
  • 0
 • Mot framtidens Europauniversitet

  Mot framtidens Europauniversitet – nu möts NEOLAiA:s nio lärosäten i Örebro, Europauniversitet är det framtida sättet att bedriva högre utbildning i Europa. Nu träffas drygt 30 deltagare från NEOLAiA:s nio lärosäten i Örebro för att ytterligare fördjupa samarbetet....

  • Posted juni 26, 2022
  • 0
 • Lärosätena som är bäst på arbetslivsanknytning

  Arbetslivsanknytningen under studierna kan vara avgörande för att få första jobbet. Men när det gäller möjligheten till praktik, information om karriärvägar och utbildningens anpassning till arbetsmarknadens krav skiljer det sig stort mellan högskolor och universitet. Det visar...

  • Posted februari 16, 2022
  • 0
 • Svenska lärosäten tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

  36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta...

  • Posted juni 24, 2019
  • 0
 • Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

  Sverige har en akut lärarbrist, enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten...

  • Posted mars 27, 2018
  • 0