Ett stort äventyr som kommer förändra våra universitet

By on 21 februari, 2024
Rektor Johan Schnürer är ordförande för NEOLAiAs styrelse och talade i Bryssel.
Foto: Privat

Örebro universitet leder just nu universitetsalliansen NEOLAiA med nio europeiska lärosäten, sommaren 2023 utsåg EU-kommissionen alliansen till Europauniversitet.

– NEOLAiA är ett stort äventyr som kommer att förändra våra universitet, säger Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid University of Jaén i Spanien. Han var på plats i Örebro för att delta i universitetets akademiska högtid i helgen. – Örebro är som en andra hemstad för mig, och platsen för ordförandeskapet, fortsätter Sebastián Bruque.

– Vi har fram till sommaren på oss att ta fram ett avtal mellan alla lärosäten, som beskriver hur vi ska arbeta, säger Åke Strid, som precis blivit utnämnd till ordförande i styrgruppen.

Uppstart i Bryssel

För nästan två veckor sedan träffades representanter från samtliga partneruniversitet i Bryssel för en uppstart av Europauniversitetet, som får finansiering inom ramen för EU-programmet European Universities Initiative, EUI.

 – Jag ser fram emot att arbeta tillsammans och stärka de akademiska nätverken mellan de nio lärosätena, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Samarbetet omfattar utbildning, forskning och samverkan och bygger på tre fokusområden med regional anknytning: global hälsa, digitalisering och dess påverkan på hållbar utveckling och mångfald och inkludering.

– Målet är att skapa ett äkta europeiskt universitet, säger Sebastián Bruque.

Maria Luisa Perez Canado, Johan Schnürer, Renáta Tomášková, Åke Strid och Sebastián Bruque.

Örebro vår närmaste partner

Han var en av tre representanter från NEOLAiA på plats i Örebro för att vara med på Örebro universitets akademiska högtid. Han deltog tillsammans med kollegan Maria Luisa Perez Canado från Jaén och Renáta Tomášková, vicerektor för internalisering vid Ostrava universitet i Tjeckien.

– Örebro universitet är vår närmaste partner. Vi har utvecklat flera aktiviteter tillsammans. Många initiativ startar mellan två eller tre universitet och växer sedan, säger Renáta Tomášková.

Hon nämner två exempel. Representanter från fakulteter för medicin och hälsa träffades i Örebro 2022 för att starta upp ett samarbete kring både forskning och utbildning. I augusti 2023 träffades lärare i Ostrava för att hitta sätt att utveckla pedagogik som bidrar till internationalisering och drar nytta av mångfalden bland studenter.

– Det är just alla samarbeten som är det roligaste – och att det blev högsta betyg i den utvärdering som gjorts av arbetet så här långt. Det är många som brinner för detta, fortsätter Åke Strid.

Örebro universitet har spelat en viktig roll

– För mig personligen är det en fantastisk möjlighet för akademisk utveckling, tillsammans med ett team av verkligen engagerade kollegor. Jag tror att det kommer vara enormt berikande på alla plan akademiskt, professionellt och personligt, säger Maria Luisa Perez Canado, som leder ett arbetspaket om flerspråkighet och interkulturalitet i NEOLAiA.

– Örebro universitet har spelat en viktig roll. Inte minst har rektor och vicerektor satsat mycket tid och engagemang i NEOLAiA, säger Renáta Tomášková.

Örebro/Europa
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text: Linda Harradine
Foto: Anna Lorentzon, privat

You must be logged in to post a comment Login