All posts tagged "EU-kommission"

 • Ett stort äventyr som kommer förändra våra universitet

  Örebro universitet leder just nu universitetsalliansen NEOLAiA med nio europeiska lärosäten, sommaren 2023 utsåg EU-kommissionen alliansen till Europauniversitet. – NEOLAiA är ett stort äventyr som kommer att förändra våra universitet, säger Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid...

  • Posted februari 21, 2024
  • 0
 • Åtta län vill se ett utbyggt europeiskt transportnät

  De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den...

  • Posted juli 10, 2019
  • 0
 • Läget för stödutbetalningarna efter EU-beslut

  Den svåra situationen med torka i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Kommissionen har även öppnat upp för möjligheten att...

  • Posted augusti 5, 2018
  • 0