All posts tagged "Äventry"

  • Ett stort äventyr som kommer förändra våra universitet

    Örebro universitet leder just nu universitetsalliansen NEOLAiA med nio europeiska lärosäten, sommaren 2023 utsåg EU-kommissionen alliansen till Europauniversitet. – NEOLAiA är ett stort äventyr som kommer att förändra våra universitet, säger Sebastián Bruque, vicerektor för internationalisering vid...

    • Posted februari 21, 2024
    • 0