All posts tagged "Livsmedelsproduktion"

 • Övre gräns för viltskador skulle öka livsmedelsproduktionen

  Stora viltskador hindrar utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. LRF har beslutat om en övre gräns på 4 procent på gårdsnivå och 2 procent på nationell nivå. Det skulle öka produktionen av grödor med 200 000 ton per år....

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • Förstärkning av svensk livsmedelsproduktion

  Regeringen har fattat beslutat om åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Jordbruksverket får i uppdrag att utvidga...

  • Posted februari 7, 2022
  • 0
 • Den svenska livsmedelsproduktionen ökar men lönsamheten är oförändrad

  Målet med Livsmedelsstrategin som antogs av Riksdagen år 2017 är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel i Sverige ökar på ett hållbart sätt. Den årliga uppföljningen av utvecklingen i livsmedelskedjan visar att produktionen fortsätter...

  • Posted mars 28, 2021
  • 0
 • Jordbruksverket vill prioritera livsmedelsproduktionen och jordbrukets miljöarbete

  Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och myndigheter – det är målbilden i det förslag som Jordbruksverket har lämnat till regeringen. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen...

  • Posted juli 10, 2020
  • 0
 • Viltet exploderar och hotar livsmedelsproduktionen

  Allt fler lantbrukare drabbas av skördebortfall på grund av viltet. Upp till halva skörden kan gå förlorad. Den erfarenheten har Anders Norlén i Stallarholmen utanför Strängnäs. Man han ger sig inte. Tvärt om satsar han och har...

  • Posted maj 9, 2020
  • 0
 • Småskalig svensk livsmedelsproduktion behöver akut hjälp för att överleva

  40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan, och de kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd. Ska företagen överleva krävs bland annat statlig ersättning för inkomstbortfall,...

  • Posted april 21, 2020
  • 0
 • Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig

  Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss...

  • Posted mars 23, 2020
  • 0
 • Findus lanserar ny strategi för en hållbar livsmedelsproduktion

  I samband med att Findus Sverige presenterar 2018 år hållbarhetsrapport lanserar företaget Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, ”Vår väg mot en hållbar framtid” (Our Sustainable Path). För att leverera i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling...

  • Posted juni 7, 2019
  • 0
 • Ny satsning ska bidra till mer mat och fler jobb i Sverige

  Nya satsningen Mer mat – fler jobb ska bidra till ökad livsmedelsproduktion i Sverige. – Det här är ett angeläget och efterfrågat projekt som bidrar till en starkare och mer konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen,...

  • Posted mars 31, 2019
  • 0
 • Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050

  Ett omfattande och globalt skifte mot hälsosam och mestadels växtbaserad kost, en halvering av matsvinn, och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Detta...

  • Posted oktober 11, 2018
  • 0