All posts tagged "Lokala behov"

  • Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

    Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget...

    • Posted mars 7, 2023
    • 0