Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

By on 7 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal.

Syftet är att bidraget ska anpassas bättre efter lokala behov.

– Statsbidraget är till för att öka kvaliteten i förskolan. I det arbetet är mindre barngrupper, fler förskollärare och högre kompetens alla centrala delar. Med de nya bestämmelserna får huvudmännen större möjlighet att använda bidraget på ett sätt som passar just deras förskolor, säger skolminister Lotta Edholm.

Riksdagen har beslutat att tillföra statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 800 miljoner kronor för 2023. Statsbidraget uppgår totalt till cirka 2,8 miljarder kronor. Bidraget är fördelat på två bidragsramar, en del på 800 miljoner kronor är enbart avsedd för att minska barngruppernas storlek.

Resterande medel kan användas till att minska barngruppens storlek, för att behålla eller rekrytera personal samt till kompetensutveckling för förskollärare och annan personal.

De nya bestämmelserna innebär att hela bidraget kan användas till alla tre delar och att det är huvudmännen själva som får avgöra hur bidraget bäst kan användas för att öka kvaliteteten i förskolan.  

Skolverket har i uppdrag att följa upp och utvärdera användningen av statsbidraget.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login