All posts tagged "Statsbidrag"

 • Regeringen har avsatt 7,5 miljarder i statsbidrag

  Regeringen har avsatt 7,5 miljarder i statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, många skolor är i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen förstärkte därför statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, till 7,5 miljarder kronor för 2024....

  • Posted maj 8, 2024
  • 0
 • Fler böcker till förskolor och skolor

  Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker, och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor,...

  • Posted februari 22, 2024
  • 0
 • Kraven för statsbidraget till folkbildningen förtydligas

  För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget, genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter. Förra hösten presenterade...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund avskaffas

  De offentliga medel som avsätts för integrationsåtgärder behöver användas effektivare, och ha ett tydligare integrationssyfte. Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att det särskilda stödet för organisationer bildade på etnisk grund ska avskaffas. Det innebär att de...

  • Posted september 11, 2023
  • 0
 • Extra statsbidrag till kommuners och regioners hbtqi-arbete

  Regeringen ökar nu stödet till kommuner och regioner som arbetar för att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheten, Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela ett extra statsbidrag på 1,5 miljoner kronor. Socialstyrelsen fördelar årligen statsbidrag till kommuner och...

  • Posted augusti 3, 2023
  • 0
 • Beviljade statsbidrag för yrkesutbildningar

  Skolverket har beslutat att tilldela kommunerna i Örebro län nära 115 miljoner kronor i statsbidrag, för genomförande av yrkesutbildningar på gymnasial nivå 2024, Karlskogas andel är drygt 16 miljoner kronor. I Karlskoga bedrivs det yrkesutbildningar inom CNC-operatör,...

  • Posted juli 7, 2023
  • 0
 • Statsbidrag anpassas för att möta förskolors lokala behov

  Regeringen ändrar bestämmelser för statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, bidraget som kan användas till att minska barngruppernas storlek ska också kunna användas till att anställa mer personal eller till kompetensutveckling för personal. Syftet är att bidraget...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Statsbidrag till förhöjd driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdens fastigheter

  Statsbidrag till regioner för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter, regeringen beslutar idag om en förordning om statsbidrag för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter. Syftet med bidraget är ge regionerna...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Två olika statsbidrag fördelade

  Två olika statsbidrag på totalt nära 40 miljoner fördelade till HBTQ-organisationer och antidiskrimineringsverksamhet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fördelat två statsbidrag. Det ena är bidrag till organisationer som arbetar med antidiskrimineringsverksamhet. Det är på 28 miljoner...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Förstärkning av det generella statsbidraget

  Förstärkning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner, regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner och föreslår att det generella statsbidraget förstärks med 6 miljarder kronor från 2023. Ökade generella statsbidrag behövs för...

  • Posted november 9, 2022
  • 0