All posts tagged "Statsbidrag"

 • Förstärkning av det generella statsbidraget

  Förstärkning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner, regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner och föreslår att det generella statsbidraget förstärks med 6 miljarder kronor från 2023. Ökade generella statsbidrag behövs för...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Nära 100 miljoner i statsbidrag

  Dags för civilsamhället att söka nära 100 miljoner i statsbidrag för arbetet med ukrainska flyktingar och socialt utsatta efter pandemin Måndagen den 11 juli öppnar ansökningarna för de nära 100 miljoner kronor i statsbidrag som finns att...

  • Posted juli 11, 2022
  • 0
 • Awesome People och Örebro kommun får dela på 536688 kronor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer för 2022 års verksamhet och totalt 11,3 miljoner konor till hbtq-organisationer. – Vi ställer krav på att organisationer inte strider...

  • Posted december 17, 2021
  • 0
 • Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

  Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län, ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi...

  • Posted januari 19, 2021
  • 0
 • Awesome People får statsbidrag för sina projekt

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall. – Vi är glada...

  • Posted januari 15, 2021
  • 0
 • Statsbidragen till skolan räcker inte – måste öka varje år

  De ökade statsbidragen till kommunerna kommer inte räcka på långa vägar för att klara av den ekonomiska situationen i kommunerna – i Göteborg har man beslutat att spara 50 miljoner kronor på gymnasieskolan. Staten måste därför ta...

  • Posted februari 23, 2020
  • 0
 • Hunden bidrar till aktivt friluftsliv

  ​Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Svenska Kennelklubben får 750 000 kr i form av organisationsbidrag. Bidraget ska användas till att bland annat lyfta fram hundens roll inom jakt och jaktförvaltning...

  • Posted januari 27, 2020
  • 0
 • Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag

  Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen...

  • Posted november 28, 2019
  • 0
 • Skolverket ser över beslut om återkrav av statsbidrag för yrkesförarutbildning

  Skolverket krävde i oktober 2019 tillbaka cirka 15 miljoner från kommungrupper som fått statsbidrag för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux. Efter att ha gått igenom regelverken på nytt konstaterar vi att bedömningen behöver justeras. Konsekvensen blir sannolikt att...

  • Posted november 12, 2019
  • 0
 • MUCF vill skärpa nytt förslag om statsbidrag

  I en utredning föreslås att statens bidrag till organisationer som rör brottsofferområdet ska samlas i en förordning. Syftet med statsbidraget är att stötta ett civilt samhälle som i sin tur arbetar för att förbättra situationen för brottsoffer...

  • Posted augusti 20, 2019
  • 0