Två olika statsbidrag fördelade

By on 27 december, 2022
Arkivbild

Två olika statsbidrag på totalt nära 40 miljoner fördelade till HBTQ-organisationer och antidiskrimineringsverksamhet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fördelat två statsbidrag.

Det ena är bidrag till organisationer som arbetar med antidiskrimineringsverksamhet. Det är på 28 miljoner kronor som fördelas på 18 organisationer.

Det andra statsbidraget är till arbete med att stärka ställningen i samhället för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Totalt är det 11,3 miljoner kronor som fördelas på nio HBTQ-organisationer.

– De här bidragen går till det långsiktiga arbetet i två frågor som är oerhört viktiga. Att motverka diskriminering och att stärka HBTQ-personers ställning i samhället är båda viktiga förutsättningar för vår demokrati. Alla människor i Sverige ska känna sig delaktiga och ha samma rättigheter och möjligheter, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Statsbidraget till antidiskrimineringsverksamheter är på 28 miljoner kronor och går till 18 organisationer som får drygt 1,5 miljoner kronor vardera. Syftet är att förebygga och motverka diskriminering inom de sju diskrimineringsgrunderna. Bidraget går till verksamheter som arbetar långsiktigt med rådgivning till privatpersoner om deras rättigheter samt med utbildningsverksamhet och opinionsbildning. Bidraget kan användas till kostnader för personal, verksamhet, resor, kompetensutveckling samt administration och revision. Samtliga organisationer har tidigare beviljats bidrag från MUCF.

Organisationer som får bidrag för antidiskrimineringsverksamhet:

 • ABF Halland (Rättighetscentrum Halland)
 • Agera Värmland
 • Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
 • Antidiskrimineringsbyrån Sydost
 • Antidiskrimineringsbyrån Väst
 • Byrån mot diskriminering i Östergötland
 • Civil Rights Defenders
 • Diskrimineringsbyrån Humanitas
 • Integrationsforum mot rasism (Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal)
 • Malmö mot Diskriminering
 • Sensus Region Svealand (Rättighetscentrum Dalarna)
 • Sensus Region Svealand (Diskrimineringsbyrån Gävleborg)
 • Sensus Stockholm-Gotland (Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr)
 • Sensus studieförbund (Rättighetscentrum Västerbotten)
 • Sensus studieförbund (Rättighetscentrum Norrbotten)
 • Sensus Svealand Uppsala (Antidiskrimineringsbyrån Uppsala)
 • SIOS (Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd)
 • Örebro rättighetscenter

Det andra statsbidraget är ett organisationsbidrag till organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Det ges till verksamhet vars syfte är att stärka ställningen i samhället för HBTQ-personer. Totalt 11,3 miljoner kronor fördelas på nio organisationer. Varje organisation får ett fast belopp på 150 000 kronor var och ett rörligt bidrag som grundas på antalet medlemmar och på antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisationen. Bidraget kan användas till löpande verksamhet, som kostnader för kansli, administration eller anställda. Samtliga organisationer har tidigare beviljats bidrag från MUCF.

HBTQ-organisationer som får bidrag:

 • EKHO
 • FPES
 • HBTs Sverige
 • Homo-, bi- och transliberaler
 • Lesbisk Makt
 • RFSL
 • SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+ studenter
 • Transammans
 • Öppna moderater

Ekonomi
Örebronyheter

Källa MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Läs mer om bidragen på mucf.se:
mucf.se/bidrag/hbtq-organisationer
mucf.se/bidrag/antidiskrimineringsverksamhet

You must be logged in to post a comment Login