All posts tagged "Fördelning"

 • 68 miljoner fördelas till arbete i utsatta områden

  Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela närmare 47 miljoner till specialidrottsförbund och 21 miljoner till RF-SISU distrikt inom ramen för Idrottsklivet, syftet är att stärka idrottsrörelsens inkluderingsarbete och ge fler barn och unga en meningsfull fritid. Idrottsklivet är...

  • Posted juni 23, 2023
  • 0
 • Fördelningen av nyanlända ska ses över

  Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen, som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Två olika statsbidrag fördelade

  Två olika statsbidrag på totalt nära 40 miljoner fördelade till HBTQ-organisationer och antidiskrimineringsverksamhet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fördelat två statsbidrag. Det ena är bidrag till organisationer som arbetar med antidiskrimineringsverksamhet. Det är på 28 miljoner...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Kulturrådet fördelar stöd

  Kulturrådet fördelar stöd till folkbibliotek och konsthantverkare. Kulturrådet har fördelat totalt cirka 23 miljoner kronor till 20 regioner och 255 kommuner, däribland Lindesbergs folkbibliotek som får 60.000 kronor för att öka intresset för läsning bland barn och unga....

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Lokal fördelning av satsningar

  Lokal fördelning av satsningar i samband med budgetpropositionen 2023 i Örebro län, förstärkning av de generella statsbidragen. Kommuner och regioner riskerar att drabbas hårt av stigande priser. De kommunala utgifterna ökar, bl.a. på grund av den höga...

  • Posted november 8, 2022
  • 0
 • Så fördelas skyddsbehövande Ukrainare i Örebro län

  Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå, länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag...

  • Posted april 15, 2022
  • 0
 • Sverige ger miljardstöd till rekordstora behov i humanitära kriser

  De senaste årens krig och utdragna konflikter, pandemin, cykloner, översvämningar, torka och matbrist har bidragit till att mer än 291 miljoner människor behöver akut humanitärt stöd för att klara sig. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd på 3,3...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Skev fördelning av seniorers inkomster utöver pension

  Det har saknats en mer detaljerad bild av hur pensionärers olika inkomster fördelar sig. Därför presenterar SPF Seniorerna en studie om fördelningen av olika inkomstslag som exempelvis lön och privat pension bland seniorer. Det visar sig att...

  • Posted april 4, 2022
  • 0
 • Så fördelas utökade humanitära stödet i Ukraina

  Biståndsmyndigheten Sida betalar nu ut 270 miljoner kronor av de extra medlen till humanitära insatser i Ukraina. Pengarna kommer fördelas till de organisationer med bäst förutsättningar att nå fram där behoven är som störst just nu. –...

  • Posted mars 17, 2022
  • 0
 • Över 70 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

  Naturvårdsverket fördelar nu över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022, bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Våtmarker är bland de mest artrika naturmiljöerna i...

  • Posted mars 12, 2022
  • 0