Skev fördelning av seniorers inkomster utöver pension

By on 4 april, 2022

Det har saknats en mer detaljerad bild av hur pensionärers olika inkomster fördelar sig. Därför presenterar SPF Seniorerna en studie om fördelningen av olika inkomstslag som exempelvis lön och privat pension bland seniorer.

Det visar sig att särskilt löneinkomster men också privat pension är mycket skevt fördelade i gruppen seniorer. Äldre med högst årsinkomst, 400 000 kronor eller mer per år, utgör 13 procent av alla pensionärer, men här finns 74 procent av lönesumman och 47 procent av inkomsterna från privat pension. En slående jämförelse med de omkring 1,3 miljoner pensionärer med årsinkomst på max 239 000 kronor, som utgör 60 procent av alla äldre, hos vilka bara 4,5 procent av de totala löneinkomsterna och 16 procent av inkomsterna från privat pension återfinns.

Det är också klart vanligare att pensionärer i åldern 65-69 år har inkomster från lön eller privat pension än i högre åldrar. Utav totalsumman för löneinkomster för alla pensionärer hittas 78 procent i gruppen 65-69 år. Även utifrån kön finns skillnader.

Inkomster från arbete och privat pension är således mycket ojämnt fördelade bland seniorer och återfinns i hög grad bland de yngre pensionärerna och bland de med goda inkomster. Detta drar upp medelinkomsten för hela gruppen 65 år och äldre, men genom sådana mått framgår inte nämnda skeva inkomstfördelning och sådana sammanslagningar höjer inga pensioner. En genomsnittlig pensionär har i regel allmän pension och tjänstepension enbart, eventuellt med en mindre summa också från privat pension. En sammanslagning av pensionärers inkomster på gruppnivå riskerar snarare att ge en förvrängd bild av såväl den ekonomiska verkligheten som pensionerna och pensionsdebatten.

Hälften av pensionärerna, drygt 1 miljon personer, har en pension på som mest cirka 16 500 kronor per månad före skatt. Det finns således behov av åtgärder som stärker pensionen för många seniorer. Sådana behov och en saklig debatt måste fokusera på pensionerna, utan att blanda in andra inkomstslag som koncentreras till ett fåtal.

Syftet med ett pensionssystem är att det ska ge tillräckligt goda pensioner efter avslutat arbetsliv. Andra inkomster än pension ska då inte behövas, annars uppnår inte systemet sitt syfte. Om det krävs att andra inkomstslag behöver adderas till pensionen för att först då peka på att pensionärer totalt har hyfsade inkomster, betyder rimligen att pensionerna inte är goda nog.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SPF Seniorerna

You must be logged in to post a comment Login