Så fördelas skyddsbehövande Ukrainare i Örebro län

By on 15 april, 2022
Arkivbild

Nu är förslaget klart på hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå, länsstyrelserna börjar därmed en dialog med kommunerna om eventuella regionala förändringar i fördelningen.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet.

– Regeringen har dessutom gett länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan med Migrationsverket delta i genomförandet av att åstadkomma en jämn fördelning av skyddsbehövande ukrainare samt föra dialog med kommunerna i respektive län om detta, säger Pernilla Ek, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

I avvaktan på att ny lagstiftning som ska reglera fördelningen mellan kommunerna träder i kraft den 1 juli, har Migrationsverket fastställt en fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå. Den har i dag den 13 april överlämnats till länsstyrelsernas samordningskansli i Stockholm.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

– Siffrorna kan komma att justeras beroende på utvecklingen i Ukraina och hur många av de som kommer till Sverige som behöver hjälp med boende, säger Magnus Önnestig, avdelningschef på Migrationsverket.

Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för bosättning av nyanlända och kvotflyktingar och bygger på följande kriterier:

  • kommunens befolkningsstorlek.
  • arbetsmarknadsförutsättningar.
  • antal ensamkommande barn.
  • antal asylsökande som vistas i kommunerna.
  • avräkning för de skyddsbehövande som redan vistas i kommunerna.

Fram till att den nya lagstiftningen är på plats i sommar kan Migrationsverket, i nära samverkan med landets kommuner, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen.

– Ett viktigt underlag kommer att vara den inventering av boenden som länsstyrelserna gjort. Målsättningen är att kommunerna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att planera mottagandet och i möjligaste mån undvika att skyddsbehövande måste flytta, säger Magnus Önnestig.

Län Fastställd länsfördelning för mottagande av skyddsbehövande t.o.m. juni
2022, baserat på scenario om 76 000 skyddsbehövande
Skyddsbehövande ukrainare med beviljade uppehållstillstånd enligt
massflyktsdirektivet 2022-04-12
Blekinge län 1 104 348
Dalarnas län 2 455 295
Gotlands län 540 128
Gävleborgs län 1 869 326
Hallands län 2 974 750
Jämtlands län 1 184 123
Jönköpings län 2 882 425
Kalmar län 1 941 570
Kronobergs län 1 232 571
Norrbottens län 2 408 868
Skåne län 9 506 3 027
Stockholms län 16 644 8 451
Södermanlands län 1 938 841
Uppsala län 2 796 809
Värmlands län 2 299 324
Västerbottens län 2 371 292
Västernorrlands län 1 490 859
Västmanlands län 1 697 827
Västra Götalands län 13 197 3 392
Örebro län 2 134 1 052
Östergötlands län 3 339 913
Totalt 76 000 25 191
Örebro län Lekeberg 107 31
  Laxå 35 10
  Hallsberg 110 26
  Degerfors 89 9
  Hällefors 26 0
  Ljusnarsberg 23 30
  Örebro 1 014 476
  Kumla 168 15
  Askersund 140 12
  Karlskoga 212 328
  Nora 82 13
  Lindesberg 128 102

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login