All posts tagged "Fördelning"

  • 460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

    Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2019 är klar, Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om...

    • Posted maj 27, 2018
    • 0