Kulturrådet fördelar stöd

By on 9 december, 2022
Bild: LindeKultur

Kulturrådet fördelar stöd till folkbibliotek och konsthantverkare. Kulturrådet har fördelat totalt cirka 23 miljoner kronor till 20 regioner och 255 kommuner, däribland Lindesbergs folkbibliotek som får 60.000 kronor för att öka intresset för läsning bland barn och unga.

Kulturrådet har samtidigt beviljat verksamhetsbidrag på 176.000 kronor till Konthantverkarna i Örebro.

Region och kommuner i Örebro län får totalt 824.000 kronor för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjandelyftet:

Region Örebro län 210.000 kronor; Örebro kommun 139.000; Karlskoga kommun 80.000; Kumla kommun 66.000; Lindesbergs kommun 60.000; Nora kommun 46.000; Hallsbergs kommun 46.000; Askersunds kommun 44.000; Hällefors kommun 35.000; Lekebergs kommun 34.000; Laxå kommun 34.000; Ljusnarsbergs kommun 30.000.

Bidraget är ett av flera delprojekt inom regeringsuppdraget Läsfrämjandelyft för folkbibliotek. Genom den treåriga satsningen ska kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling stärkas bland de drygt 5.600 medarbetarna på landets folkbibliotek.

– Läsfrämjandelyftet består av flera delar, där det här bidraget ger kommunerna men även regionerna möjlighet att göra en extra satsning för att stärka kompetensen. Totalt finns 1.080 folkbibliotek i vårt land och kompetensen bland medarbetarna skiljer sig självklart åt. Just därför har vi gett varje region och kommun stor möjlighet att själv avgöra vilka insatser man vill fokusera på, säger Annika Hermele – en av läsfrämjandelyftets två projektledare.

Verksamhetsbidrag till Konsthantverkarna i Örebro

Kulturrådet har fördelat verksamhetsbidrag för år 2023 inom bildkonst, form och konsthantverk. Totalt ansökte 78 aktörer och av dessa får nu 52 dela på 20 miljoner kronor – däribland Konsthantverkarna i Örebro som får 176.000 kronor.

Verksamhetsbidraget finns till för att alla i hela landet ska kunna ta del av professionell bildkonst, form och konsthantverk. Det kan sökas av aktörer som tillgängliggör samtida bildkonst, form och konsthantverk för allmänheten genom utställningar, programverksamhet eller främjande verksamhet.

Under 2022 tilldelades hela bild- och formområdet en extra förstärkning på 15 miljoner kronor. Förstärkningen har använts bland annat till att möjliggöra återstart för aktörer som drabbats hårt till följd av pandemin.

I den preliminära budgetpropositionen för 2023 finns förstärkningen inte kvar, det innebär att Kulturrådet har ett lägre belopp att fördela i verksamhetsbidrag för 2023 jämfört med för 2022.

Ekonomi, Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Lindekultur

You must be logged in to post a comment Login