All posts tagged "Kulturrådet"

 • Kulturrådet fördelar stöd

  Kulturrådet fördelar stöd till folkbibliotek och konsthantverkare. Kulturrådet har fördelat totalt cirka 23 miljoner kronor till 20 regioner och 255 kommuner, däribland Lindesbergs folkbibliotek som får 60.000 kronor för att öka intresset för läsning bland barn och unga....

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Mattias Risbergs Mining får stöd från Kulturrådet

  Kulturrådet har fördelat 39,5 miljoner kronor till 221 musikarrangörer och 15,9 miljoner till 188 musikgrupper – däribland Mattias Risbergs Mining som har fått 70.000 kronor i verksamhetsbidrag till fria musikgrupper. – Glädjande att få bidraget – det...

  • Posted november 24, 2022
  • 0
 • Återstartbidrag ska göra kulturen tillgänglig

  Kulturrådets återstartbidrag ska göra kulturen tillgänglig i hela landet, Statliga Kulturrådet har fördelat totalt 663 miljoner kronor i återstartsbidrag till cirka 1.200 aktörer över hela landet. Bland annat Jerle Stadsförening (25.600 kronor), Nora Art (53.000), Mattias Risberg Musik...

  • Posted juli 12, 2022
  • 0
 • Kulturskolan Garnalia får utvecklingsbidrag från Kulturrådet

  Kulturrådet har fördelat 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor – däribland 637.400 kronor till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg till tre utvecklingsprojekt för att nå nya målgrupper och socioekonomiskt svaga elever: Art...

  • Posted maj 18, 2022
  • 0
 • Bara Pilkrogs friskola i Lindesberg får Skapande skola-bidrag i år

  Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i Sveriges grundskolor för nästa läsår, Skapande skola-bidraget delas ut till kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Förra året  fick Lindesbergs kommunala skolor 304.150 kr, Pilkrogs friskola  48.000 kr...

  • Posted maj 9, 2022
  • 0
 • Papperbruksmuseet och Spektakelteatern får krisstöd från Kulturrådet

  Kulturrådet har fördelat 350 miljoner kronor i krisstöd till kulturen – däribland 401.300 kronor till Stiftelsen Frövifors Papersbruksmuseum och 88.000 kronor till Bergslagens Spektakelteater. Det är den sjunde krisstödsomgången sedan pandemin startade och totalt har 3,7 miljarder...

  • Posted april 26, 2022
  • 0
 • Mat­ti­as Ris­bergs Mi­ning Ex­ten­ded får bidrag för musikutgivning

  Kulturrådet har beviljat 123 aktörer bidrag till musikutgivningar för att främja ett brett utbud av musik – däribland Mat­ti­as Ris­berg Musik som får 100.000 kronor för utgivning av Mat­ti­as Ris­bergs Mi­ning Ex­ten­ded: Part III – den tredje...

  • Posted december 10, 2021
  • 0
 • Lindesberg får bidrag för att öka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek

  Kulturrådet har fördelat totalt drygt 148 miljoner kronor för att utöka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet – varav Lindesbergs kommun har fått 350.000 kronor till två projekt: ”Hagaberg läser” och  ”Läsinspirerande barn- och ungdomsavdelning”. Årets...

  • Posted juni 21, 2021
  • 0
 • Kulturskolan Garnalia i Lindesberg får utvecklingsbidrag från Kulturrådet

  På Kulturskolans dag (17 maj) fördelade Kulturrådet 197 miljoner kronor till musik- och kulturskolor i 266 kommuner – däribland 721.700 kronor till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg till tre utvecklingsprojekt för att nå nya målgrupper och socioekonomiskt svaga...

  • Posted maj 18, 2021
  • 0
 • Örebro län får 44,3 statliga miljoner för kultursamverkan

  Kulturrådets styrelse har fördelat närmare 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkans-modellen till landets regioner. Region Örebro län får 44.348.000 kronor för 2021 – en ökning med 3.131.000 kronor (+7,6%) jämfört med 2020. De...

  • Posted januari 23, 2021
  • 0