Bara Pilkrogs friskola i Lindesberg får Skapande skola-bidrag i år

Av på 9 maj, 2022
Pilkrogs friskola fortsätter att förstärka kulturinsatserna i skolan.
Foto: LindeKultur

Kulturrådet fördelar drygt 195 miljoner kronor för kulturinsatser i Sveriges grundskolor för nästa läsår, Skapande skola-bidraget delas ut till kommunala och fristående skolor via deras huvudmän.

Förra året  fick Lindesbergs kommunala skolor 304.150 kr, Pilkrogs friskola  48.000 kr och Löa friskola 38.203 kr. I år är det bara Pilkrogs skola som får bidrag.

Lindesbergs kommunala grundskolor får inget bidrag därför att Kultur- och fritidsenheten i Tillväxtförvaltningen inte skickat in någon ansökan till Kulturrådet:

”Vi har sökt bidrag från Skapande skola sedan 2008 och fått varje år. Nu efter pandemin märkte vi att vi måste göra om organisationen kring Skapande skola. Vi behöver därför ett läsår på oss att samordna kulturutbudet i skolan. Nästa gång hoppas vi kunna lämna in en väldigt stimulerande ansökan. Vi kommer fortfarande att ge eleverna skolteater och kultur genom Kulturkraft under nästa läsår”, förklarar Sara Sporre – kultursekreterare i Lindesbergs kommun.

Vill förstärka kulturinsatserna i skolan

Pilkrogs skola hade sökt 87.000 kronor och får 40.000 kronor i Skapande skola-bidrag till nästa läsår.

”Med hjälp av Skapande Skola medel vill vi fortsätta att förstärka kulturinsatserna i skolan som därmed blir en integrerad del av skolans vardagsarbete. Vi vill bredda och fördjupa kulturutbudet och få det att bli en naturlig del i lärandet”, skriver skolan i sin ansökan och bifogar ”Handlingsplan för kultur i Pilkrogs friskola”.

Pilkrogs friskola är en fristående skola som är öppen för alla. Liksom den kommunala skolan är byskolan avgiftsfri – utan religiös eller politisk anknytning. Förskolan/skolan bedrivs av en aktiv ekonomisk förening utan vinstintresse vilket betyder att överskottet går direkt tillbaka in i verksamheten – till barnen. 

”Vårt Skapande skola-projekt syftar till ökad måluppfyllelse i att skriva och läsa. Detta temaarbete löper som en röd tråd i hela skolan genom hela läsåret. Vi kommer att arbeta med olika språkliga uttryck och det genomsyrar även vårt Skapande skola – projekt. Under höstterminen planerar vi skrivarverkstad och författarbesök. Eleverna deltar i ett författarbesök, som sedan följs upp med skrivarverkstad, tillsammans med författaren. Under vårterminen planerar vi till att bjuda in till en interaktiv teater och workshops där publiken blir konfliktlösare. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för varandra och skapa intresse och nyfikenhet kring olika språkliga uttryck. För förskoleklass till åk 2 får eleverna prova på workshops i skuggspelsteater, där bl.a. röstanvändning, gestaltning och historieberättandet ingår.”

Kulturrådets fördelning av Skapande skola-medel till nästa läsår i Örebro län:

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in